Miltä näyttää sijoitusvuosi 2024?

Hertta Alava

11-12-2023 16:04

Sijoitusvuosi 2024 on alkamassa toiveikkaissa tunnelmissa. Inflaatio on hidastunut, koronnostot ovat jo takanapäin ja talouskasvu sinnittelee kohtuullisena. Tulostaantuman päättyminen ja osakkeiden maltillinen arvostustaso luovat hyvät edellytykset pörssinousun jatkumiselle. Korkosijoitustenkin tuotto-odotukset ovat selvästi plussalla tarjoten hyviä vaihtoehtoja riskiä kaihtavalle sijoittajalle. Jännitystä vuoteen tuovat lukuisat vaalit.

Maailmantalouden kasvun ennustetaan yltävän vajaaseen 3 prosenttiin vuonna 2024. Yhdysvallat välttänee jälleen taantuman, vaikka maan talouskasvu todennäköisesti hieman hidastuukin. Vastapainoksi Euroopan suurimpien talouksien odotetaan elpyvän, kun teollisuuden suhdanne vähitellen piristyy ja kotitalouksien ostovoima kohenee. Kiinan kiinteistösektorin haasteet jatkuvat, mutta uusien painopistealueiden vahva kehitys ylläpitää kokonaiskasvua ja elvytystäkin on luvassa.

Korot kääntyvät laskuun

Inflaatio on ollut keskeinen ajuri sekä osake- että korkomarkkinoiden liikkeille jo parin vuoden ajan. Inflaatiokehitystä seurataan tarkasti myös vuonna 2024, mutta aiempaa levollisemmin mielin. Vaikka inflaatio on edelleen keskuspankkien tavoitetason yläpuolella, ovat viimeisimmät lukemat olleet jo varsin maltillisia. Ellei uusia sokkeja ilmaannu, inflaation hidastuminen jatkunee ensi vuonna ja rahapolitiikan suunta kääntyy. Markkinoilla hinnoitellaan jo useita koronlaskuja ensi vuodelle sekä Yhdysvaltoihin että euroalueelle. Odotukset voivat olla jo liiankin optimistisia, mutta ainakin pelot siitä, että korot jäisivät nykytasoille pitkäksi aikaa, ovat väistyneet. Nollakorkoaikaan ei kuitenkaan ole paluuta. 

Korkosijoittajan näkökulmasta koronnostojen päättyminen on tervetullutta. Korkojen voimakas nousu painoi joukkolainojen arvoja tuntuvasti etenkin vuonna 2022, ja pelkkä korkokehityksen tasaantuminen on nostanut joukkolainojen ensi vuoden tuotto-odotukset muutaman prosentin plussalle. Lisätuottoja kertyy, jos korot tai luottoriskimarginaalit laskevat. Riskiä kaihtavalle sijoittajalle onkin tarjolla erinomainen tilaisuus tehdä korkosijoituksia. Parhaat tuotot saadaan kuitenkin todennäköisesti osakemarkkinoilta.

Tulostaantuma päättyy

Vuoden 2023 tuloskasvu jää globaalisti nollan tuntumaan, ja suhdanneherkillä toimialoilla tulokset supistuvat selvästi. Käänne on kuitenkin luvassa. Vuonna 2024 tulosten odotetaan pinnistävän globaalisti noin 10 prosentin kasvuun. Yhdysvalloissa tuloskäänne parempaan on jo tapahtunut, ja muut alueet seuraavat perässä. Voimakkainta tuloskasvua odotetaan kehittyviltä markkinoilta, mutta hyvää kaksinumeroista tuloskasvua ennustetaan myös Helsingin pörssille. Tuloskasvu on pitkällä aikavälillä  kurssinousun tärkeimpiä ajureita, ja tuloskäänne luokin vahvan pohjan ensi vuoden tuottoennusteille. Perusskenaariossa odotamme osakkeiden tuottavan 5–15 prosenttia, osinkotuotto mukaan lukien.

Osakkeiden arvostuskertoimet ovat pääosin historiallista keskiarvoa matalampia sekä Euroopassa että kehittyvillä markkinoilla. Yhdysvalloissa suurten yhtiöiden arvostus on hieman historiallista keskiarvoa korkeampi, mutta pienempien yhtiöiden arvostustaso on edelleen maltillinen. Suotuisassa skenaariossa, jossa tuloskasvu ylittää odotukset, mutta korot kääntyvät reippaaseen laskuun inflaation hidastumisen vuoksi, arvostuskertoimilla olisi hyvin tilaa nousta. Tämä parantaisi osaketuottoja entisestään perusskenaarioomme verrattuna. Suurin riski osakesijoittajan kannalta olisi Yhdysvaltain vajoaminen taantumaan. Tällöin tulosennusteita jouduttaisiin laskemaan kautta linjan, ja sijoittajien riskinottohalukkuus vähenisi. 

Useita kiinnostavia teemoja

Tekoäly säilyy sijoittajia kiinnostavana teemana myös vuonna 2024. Uudet soveltamisalueet parantavat tuottavuutta ja nostavat keskipitkän aikavälin tulosennusteita useilla eri sektoreilla. Merkittäviä taloudellisia vaikutuksia voi olla myös uusilla laihdutuslääkkeillä. Ne voivat muuttaa kulutustottumuksia terveellisemmiksi, parantaa tuottavuutta sekä pienentää terveydenhuollon kustannuksia pidemmällä aikavälillä. 

Teollisuuspolitiikka jatkuu aktiivisena etenkin Yhdysvalloissa, jossa puolijohteiden kehittämiseen ja valmistamiseen investoidaan jopa 280 miljardia dollaria seuraavien 10 vuoden aikana. Julkisen vallan tukea kanavoidaan myös vihreän siirtymän vauhdittamiseen sekä infrastruktuurin parantamiseen niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Investointitahti säilyy kiivaana myös puolustusteollisuudessa geopoliittisen tilanteen pysyessä haastavana. 

Tärkeä vaalivuosi

Vuosi 2024 on myös tärkeä vaalivuosi. Heti tammikuussa katseet kohdistuvat Taiwanin presidentinvaaleihin, joiden lopputulos kiinnostaa myös Kiinaa. Maaliskuussa vuorossa on Venäjän presidentinvaalit, mutta näiden vaalien lopputulos lienee jo selvä. Huhti–toukokuussa järjestetään Intiassa parlamenttivaalit, joissa äänioikeuttaan saa käyttää yli 900 miljoonaa kansalaista. BJP-puolueen vaalivoitto takaisi pääministeri Narendra Modille pääsyn jo kolmannelle valtakaudelle, mikä ilahduttaisi myös sijoittajia. Kesäkuussa seurataan, kuinka vahvan aseman oikeistopopulistit saavat EU:n parlamentissa. 

Kiivas vaalivuosi huipentuu marraskuussa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Luvassa voi olla uusintakamppailu politiikan veteraanien Joe Bidenin ja Donald Trumpin välillä. Trumpin mahdollinen voitto johtaisi todennäköisesti löysempään regulaatioon, kattaviin tuontitulleihin sekä lukuisiin yllätyksiin.
 

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.
 

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää