Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

23-09-2021 14:21

Mitä ESG tarkoittaa ja miten siihen suhtaudutaan yritysten rahoituksessa?

Vastuullisuudesta ja kestävyydestä puhuttaessa käytetään termiä ESG, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.
Green living

Tänä päivänä ympäristöön liittyvät kysymykset yhdistetään usein ilmastoriskeihin, mutta on hyvä muistaa että yhtiöt kohtaavat muitakin liiketoiminnalleen olennaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Yhteiskunta-alueeseen liittyen työntekijöiden hyvinvointi ja työolot ovat usein tarkastelussa, kun taas hallintotavan osalta mukaan otetaan myös  kokonaisvaltaisesti raportointiin liittyviä aiheita.

Markkinoilla lähestymiskulma kestävyyskysymyksiin on pitkälti ollut ESG-riskipainotteinen. On katsottu, mitä olennaiset kestävyysriskit voivat yhtiölle tarkoittaa ja riskien tunnistamisen jälkeen tarkasteltu, miten yhtiö on varautunut niihin. Sijoittajat seuraavat ESG-riskejä yhä enenevissä määrin. Mitä suurempi sijoittaja on kyseessä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tällä on omia resursseja tekemässä ESG-analyysiä. Sama pätee myös perinteisiin rahoituslaitoksiin.

Tämän lisäksi on olemassa kourallinen paikkansa vakiinnuttaneita ESG-palveluiden tarjoajia, joilta osa sijoittajista saattaa ostaa ESG-arviointipalvelua. Viimeisten vuosien aikana myös luottoluokittajat ovat alkaneet tuoda seikkaperäisemmin ESG-asiat esiin osana luottoluokitusprosessiaan. ESG-palveluiden markkina on kokenut muutoksia viimeisen vuoden aikana. Odotettavissa onkin enenevissä määrin standardoituva toimiala, jonka merkitys tulee varmasti vielä kasvamaan markkinoiden kehittyessä.

Vihreä rahoitus mahdollistaa entistä paremman läpinäkyvyyden

Sijoittajien ja luottoluokittajien lisäksi pankit tekevät yhä useammin ESG-arviointeja asiakkaistaan osana toimintaansa ja prosessejaan. Pankin on mahdollista saada paremmin informaatiota asiakkaiden luototus- tai lainaprosessiin mahdollisesti vaikuttavista riskeistä pankin itse tekemän ESG-analyysin kautta.

Nordeassa on oma nimetty yksikkönsä joka tekee riskianalyysiä osana Nordean lainanantoa ja luottoprosessia. Arviointia tehdään pääasiassa suurten (pörssi)yhtiöiden osalta ja luottoprosessissa käytetään Nordean omia ESG-analyytikoita. Nordean luottoprosessin arviointia täydentävät myös muiden ESG-arvioijien tarjoamat tietolähteet, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva yhtiöiden riskeistä ja niiden tavoista hallita riskejään.

Omat ESG-prosessit ohjaavat myös vastuullista lainanantoa, jota teemme Nordeassa. Tutustu tarkemmin vihreisiin yrityslainoihin!

 

 

 

Lähteet

1. Esimerkki luottoluokittajan lähestymistavasta
https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/esg-in-credit-ratings

Analyysit
Vastuullisuus