13-06-2022 06:28

Nordea kommentoi aiempaa toimintaansa Baltiassa

Tiedotusvälineissä on nostettu esille asioita, jotka liittyvät Nordean aiemmin yhdessä DNB:n kanssa omistamaan ja sittemmin myymään Luminor Bankiin. Nordea ei hyväksy pankin hyväksikäyttämistä talousrikoksiin – ei nyt eikä aikaisemmin. Nordean poistuessa Baltian markkinoilta tehtiin arviointeja, joissa ei todettu systeemisiä heikkouksia rahanpesun estämisen prosesseissa.

Tutkivien journalistien verkosto on julkaissut artikkeleita menneistä Luminor Bankiin liittyvistä asioista Baltiassa.

”Teemme kaikkemme torjuaksemme talousrikollisuutta ja estääksemme rikollisia käyttämästä Nordeaa rahanpesutarkoituksiin. Teimme näin myös aiemmassa toiminnassamme Baltian markkinoilla”, sanoo Anu Torkkeli, joka vastaa Nordeassa rahanpesun estämisestä (AML) Suomessa.

Luminor perustettiin vuonna 2017, kun Nordea ja DNB yhdistivät Baltian maiden toimintonsa. Nordea on sittemmin myynyt enemmistöosuutensa Luminorissa. Luminorin muodostamisen aikaan ja osana myöhempää sen osakkeiden myyntiä tehtiin ulkopuolisia arviointeja Nordean Baltian toiminnoista, eikä näissä arvioinneissa havaittu systeemisiä puutteita liiketoiminnassa.

Tuolloinen asiakaskunta Baltiassa muodostui paikallisista asiakkaista, ja ulkomaalaisia asiakkaita oli hyvin vähän.

Nordea on kuitenkin tietoinen siitä, että mediassa tänään esille tulleet asiat koskevat ajanjaksoa, jona pankit ja yhteiskunnat aliarvioivat talousrikollisuuden torjunnan monimutkaisuuden.

”Koko pankkisektorilla ja etenkin Nordeassa on sen jälkeen tehty merkittäviä investointeja rahanpesun torjuntaan – ja olemme sitoutuneet jatkamaan tätä työtä edelleen. Emme hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin – emme hyväksy sitä nyt emmekä ole hyväksyneet sitä aikaisemminkaan”, Anu Torkkeli korostaa.

Nordea ei voi kommentoida Luminorin puolesta, sillä Luminor ei ole osa Nordea-konsernia. Pankeilla on erityinen salassapitovelvollisuus, joten ne eivät voi kommentoida asiakassuhteita tai työntekijöitä.

Olemme sitoutuneet talousrikollisuuden torjuntaan

Nordea on viime vuosina kehittänyt entistä edistyneempiä arviointimenetelmiä ja parantanut näin merkittävästi kykyään torjua talousrikollisuutta esimerkiksi tilitapahtumia seuraamalla. Nordea seuraa pohjoismaisella tasolla vuosittain yli 3,2:ta miljardia tilitapahtumaa ja raportoi viranomaisille huomatessaan jotakin epäilyttävää.

Nordea on investoinut vuodesta 2015 lähtien noin 1,5 miljardia euroa riskienhallintaan, compliance-toimintoihin ja toimintavarmuuteen. Nykyään yli kaksi tuhatta Nordean työntekijää työskentelee yksinomaan rahanpesun ja muiden talousrikosten torjunnassa.

”Nordea ei kuitenkaan pysty torjumaan talousrikollisuutta yksin. Talousrikollisuudessa on kyse laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Tiedonvaihtoa ja yhteistyötä pankkien ja viranomaisten kesken on tiivistettävä talousrikosten tunnistamiseksi ja estämiseksi. Yhdessä voimme minimoida talousrikollisuuden riskin koko rahoitusjärjestelmässä”, Anu Torkkeli toteaa.

Lisätietoja: 

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com 

Tietoa meistä