2022-06-13 11:56

Nordea kommenterar tidigare verksamhet i Baltikum

Media rapporterar om tidigare händelser i Luminor Bank som Nordea samägde med DNB och sedan sålde. Nordea accepterar inte att utnyttjas för finansiell kriminalitet – inte nu och inte heller då. Vid de granskningar som utfördes när Nordea lämnade det baltiska marknaden fanns inga bevis på systematiska svagheter i rutinerna för att motverka penningtvätt.

Ett nätverk med undersökande journalister har publicerat artiklar om tidigare händelser i Luminor Bank i Baltikum.

”Vi gör allt vi kan för att bekämpa ekobrott och att förhindra brottslingar från att utnyttja Nordea för penningtvätt. Det gällde också i vår tidigare verksamhet i Baltikum”, säger Anu Torkkeli, ansvarig för penningtvättsfrågor i Nordea Finland.

Luminor bildades 2017 när Nordea och DNB slog samman sina verksamheter i Baltikum. Nordea har sedan dess sålt sitt majoritetsinnehav i Luminor. När Luminor bildades och vid den senare försäljningen av aktierna genomfördes externa granskningar av Nordeas baltiska verksamhet som inte upptäckte några systemfel.

Den tidigare kundbasen i Baltikum utgjordes av baltiska medborgare och endast en väldigt liten andel utgjordes av utländska kunder.

Nordea medger emellertid att det som rapporteras i media idag utspelades under en tid då banker och samhället i stort underskattade hur komplex den ekonomiska brottsligheten kan vara.

”Hela banksektorn, och Nordea i synnerhet, har sedan dess gjort betydande investeringar på det här området och vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete. Vi accepterar inte att utnyttjas för penningtvätt – inte nu och inte heller då”, understryker Anu Torkkeli.

Nordea kan inte tala för Luminor eftersom Luminor inte ingår i Nordeakoncernen. På grund av banksekretessen kan banker inte lämna kommentarer om enskilda kunder eller medarbetare.

Vi tar kampen mot ekobrott på största allvar

De senaste åren har Nordea kraftigt förstärkt sin bekämpning av ekobrott, bland annat genom transaktionsövervakning och mer avancerade bedömningsmetoder. Banken övervakar årligen över 3,2 miljarder transaktioner i Norden och om något misstänkt uppdagas rapporteras detta till myndigheterna.

Nordea har investerat cirka 1,5 miljarder euro i riskhantering, regelefterlevnad och motståndskraft sedan 2015 och idag arbetar mer än 2 000 medarbetare uteslutande med att bekämpa penningtvätt och andra typer av ekobrott.

”Men Nordea kan inte utkämpa denna kamp på egen hand. Detta är en bredare samhällsfråga och vi vill gärna se ett utökat informationsutbyte och ett ännu närmare samarbete mellan banker och myndigheter för att upptäcka och förhindra ekobrott. Vi måste tillsammans säkerställa att brottsrisken minimeras i det finansiella systemet”, säger Anu Torkkeli.

För ytterligare information:

Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Om oss