26-01-2021 16:27

Nordealle hyvät pisteet Nordic Diversity Index -selvityksessä

Äskettäin julkaistiin pohjoismaisten pörssiyhtiöiden ylimmän johdon monimuotoisuutta käsittelevä Nordic Business Diversity Index -selvitys. Nordea sijoittui siinä kolmannelle sijalle suomalaisten yritysten joukossa ja toiselle sijalle suomalaisten ja ruotsalaisten rahoitusalan yritysten joukossa.
President-CEO-Frank-Vang-Jensen

Nordic Business Diversity Index -selvityksessä tutkitaan monimuotoisuutta neljän eri muuttujan kautta: sukupuoli, kansallisuus, ikä ja koulutustausta. Vertailussa ovat mukana ne pörssiyhtiöt Suomessa ja Ruotsissa, jotka julkaisevat tietoa vähintään kolmesta muuttujasta. Suomalainen teollisuusventtiilien valmistaja Neles ja Nordea ovat nousseet viiden parhaan joukkoon, kun niiden johtoryhmissä viime aikoina tapahtuneet muutokset ovat lisänneet ylimmän johdon monimuotoisuutta. Nordea saa hyvät pisteet myös hallituksen sukupuolijakaumasta.

”Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden pitäisi aina lähteä ylhäältä päin. Tämä selvitys antaa meille mielenkiintoista tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ja kertoo selvästi, että olemme oikealla tiellä. Me Nordeassa tiedostamme, että organisaatiomme on monimuotoinen, mutta tiedämme myös, että työtä on tehtävä jatkuvasti. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus auttavat meitä tarjoamaan erinomaisia asiakaskokemuksia, luomaan parhaan mahdollisen työpaikan ja pääsemään pitkällä aikavälillä parhaisiin mahdollisiin taloudellisiin tuloksiin. Ajattelun monimuotoisuus on menestyksen avain”, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen toteaa selvityksessä.

Työvoiman monimuotoisuus on hyvä

Monimuotoisuus on siis lisääntynyt Nordean ylimmässä johdossa, mutta Nordean tulokset ovat hyvät myös muiden muuttujien suhteen: työntekijöiden ikärakenne, koulutustaustat ja työkokemus ovat monipuoliset. Työntekijöiden etnisen taustan kirjaaminen ei ole sallittua kaikissa maissa, mutta tiedämme, että Nordeassa puhutaan yli 50:tä kieltä, mikä kertoo myös kulttuurin monimuotoisuudesta. Lisäksi henkilöstö pääsee vaikuttamaan vahvasti henkilöstöryhmissä, jotka käsittelevät haasteita ja mahdollisuuksia sekä edistävät yhdenvertaisuutta.

Suomi kärjessä 

Selvityksessä korostuvat myös erot eri Pohjoismaiden välillä. Suomi on hieman muita edellä monimuotoisuudessa: 84 prosenttia suomalaisista ja 62 prosenttia ruotsalaisista suuryrityksistä yltää vähintään puoleen maksimipistemäärästä. 

 ”Pohjoismaita pidetään usein pitkälti keskenään samanlaisina, mutta tämä selvitys osoittaa, että lähtökohdat ovat erilaiset. Tätä voidaan pitää heikkoutena, mutta myös vahvuutena. Mielestäni voimme oppia toisiltamme paljon, esimerkiksi miksi Suomessa onnistutaan yhdessä asiassa ja Tanskassa jossakin toisessa. Nordean näkökulmasta tämä on vahvuus ja hieno mahdollisuus, koska toimimme pohjoismaisesti. Myös erot suuryritysten ja pienten ja keskisuurien yritysten välillä ovat suuria. Mielestäni on kiinnostavaa pohtia, miten voimme oppia toisiltamme sekä auttaa ja innostaa toisiamme”, Frank Vang-Jensen sanoo.

Nordea esittelee keväällä uuden monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusstrategiansa. Konserni tekee myös työtä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon parissa esimerkiksi Pride-tapahtumien yhteistyökumppanina ja aktiiviseen omistajuuteen liittyvän strategian kautta

 

Sukupuolijakauma Nordeassa

Selvityksen mukaan enemmistö ylimmissä johtotehtävissä työskentelevistä on edelleen miehiä. Suurissa pohjoismaisissa yrityksissä hallitusten sukupuolijakauma on pitkälti sama eri maissa: 25–36 prosenttia hallitusten jäsenistä on naisia. Johtoryhmien sukupuolijakaumassa suuret tanskalaiset yhtiöt ja pienet suomalaiset yritykset ovat selvästi muista jäljessä. 

Nordean henkilöstöstä 51 prosenttia on naisia ja 49 prosenttia miehiä. Johtotehtävissä naisten osuus on 40 prosenttia ja miesten 60 prosenttia. Nordean hallituksen jäsenistä 60 prosenttia on miehiä ja 40 prosenttia naisia. 

 

Nordic Business Diversity Index

Selvityksen kohteena ovat kaikki Nasdaq Helsingin päälistalla olevat pörssiyhtiöt, joiden johtoryhmässä ja hallituksessa on vähintään neljä henkilöä, ja Nasdaqin pörsseissä Tukholmassa ja Kööpenhaminassa listatut suuryritykset. Tämänvuotinen selvitys kattaa vain suomalaiset ja ruotsalaiset pörssiyhtiöt, koska tanskalaisista yhtiöistä oli saatavilla liian vähän tietoa. Vertailussa oli mukana kaiken kaikkiaan 244 yhtiötä.

News Topic Title

Tietoa meistä