johanna-bergstrom-nordea-pride

Pankki täynnä ihmisiä

28-06-2021 08:54

Monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaalitaan ja juhlitaan Nordeassa monin tavoin. Nordea on Helsinki Priden ylpeä kumppani myös tänä vuonna.

Monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaalitaan ja juhlitaan Nordeassa monin tavoin. Nordea on Helsinki Priden ylpeä kumppani myös tänä vuonna.

Miltä tuntuu istua pankin lounasravintolassa kesäkuussa 2021?

Istun Vallilan toimitilamme lounasruokalassa ja seuraan sitä hetkeä päivästä, jolloin suurin osa henkilöstöstämme jättää omat työtilansa ja tulee osaksi suurempaa kokonaisuutta. Kuulen neljää eri kieltä, mutta tiedän, että meillä puhutaan noin 50 kieltä. Näen eri ikäisiä nordealaisia, kännykkää lukevia, yksin syöviä, mekkoja, shortseja, tatuointeja, kesäapulaisryppäitä, kravatteja, korkokenkiä, tennareita sekä kollegan, jonka luulin jo eläköityneen, mutta on edelleen meillä töissä. Hän on ollut Nordeassa jo yli 40 vuotta eikä vielä suunnitellut lopettamista.

Elämme siis monimuotoisessa, joskus jopa monimutkaisessa maailmassa, jossa arvot ja toimintatavat ovat keskiössä kaikessa mitä teemme. Ja niin kuuluukin. Me Nordeassa tuemme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, oli kyse sitten omista työtovereistamme tai asiakkaistamme. Yhdenvertaisuus kuuluu tapaamme toimia ja se on arvojemme ydintä. Monimuotoisuuden näemme vahvuutena – meillä on seinät leveällä ja katto korkealla. Meille voit tulla töihin tai asiakkaaksi aina omana itsenäsi.

Työyhteisön monimuotoisuutta on helppo arvioida, kun tuijottaa sen näkyviä piirteitä, kuten ikäluokkia, etnisiä taustoja tai, kun kuuntelee eri näkökulmia tai kieliä. Tiedämme, että monimuotoisuus on paljon muutakin. Kuinka hyvin osaamme ottaa avosylin vastaan erilaisuuden näkymättömiä puolia? Entä kuinka hyvin osaamme korjata niitä ajatuksia, tunteita, pelkoja, taustoja tai syvään juurtuneita toimintatapojamme, jotka hidastavat meitä muuttumasta? Kuinka hyvin uskallamme leveällä rintamalla puuttua, kun tunnistamme muutosta hidastavia toimintatapoja? Nordean kaltaisella toimijalla on merkittävä rooli tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Mitä me käytännössä teemme?

Eri vähemmistöjen asema Suomessa on viime aikoina noussut yhä enemmän julkiseen keskusteluun. Myös Nordean henkilöstön mielestä on tarvetta yhteiskunnassa käytävälle rakentavalle keskustelulle. Siksi työntekijät ovat esimerkiksi perustaneet erilaisia vapaaehtoisvoimin toimivia työryhmiä, jotka pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta ja monimuotoista työympäristöä sekä tuovat esille eri vähemmistöjen näkökulmia.  Monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaalitaan ja siitä keskustellaan koko organisaatiossa.

Olemme tänä vuonna ottaneet käyttöön tasa-arvoisen vanhempainvapaan, joka takaa yhtäläiset oikeudet kaikille perhemuodosta riippumatta. Uudistus menee nykyistä lainsäädäntöä pidemmälle monessa maassa turvaten samat edut myös sateenkaariperheille.

Kun palkkaamme uusia tiimiläisiä, käytämme tasa-arvoista kieltä. Esimerkiksi työpaikkailmoituksessa pyrimme mahdollisimman sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön ja vältämme syrjiviä sananvalintoja. Tunnistamme, että rekrytoinnissa meillä voi olla ennakkoasenteita tai uskomuksia, joita on hyvä rikkoa ja haastaa, jotta löydämme aina parhaan henkilön avoimeen paikkaan.

Tunnistamme myös, että muutos ei tapahdu hetkessä ja olemmekin jatkaneet avointa keskustelua ja koulutusta monimuotoisuudesta työyhteisössä. Erityisen tärkeää on huomioida omat tiedostamattomat ennakkoasenteemme ja miten ne vaikuttavat muihin, erityisesti johtamistyössä. Omien toimintatapojen tunnistaminen ja muuttaminen onkin keskiössä, muutos alkaa aina omasta itsestämme. On toki tärkeää, että myös eriävät mielipiteet yhteisössä saavat kuulua niin kauan, kun ne eivät pyri loukkaamaan muita. Se on myös monimuotoisuutta.

Miksi Pride?

Pridessa kysymys on loppujen lopuksi ihmisoikeuksista ja siitä saako olla oma itsensä. Saa olla erilainen ja tulla samanarvoisesti nähdyksi ja kuulluksi. Saa ja uskaltaa sanoa, kun on eri mieltä. Saa olla osa samaa isoa kokonaisuutta, kuten vaikkapa yhteistä työyhteisöä, vaikka kokee olevansa erilainen. Tätä sanomaa haluamme tuoda esiin ja siksi olemme tänäkin vuonna osana Pridea. Ole sinäkin.

Johanna Bergström
henkilöstöjohtaja

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää