Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

03-12-2021 10:30

Tekoja taloustaitojen ja yrittäjyyden eteen

Yhteiskuntavastuutyö on tärkeä osa Nordean vuosittaista toimintaa. Olemme jatkaneet kuluneen vuoden aikana Suomi 100 -hankkeessa antamaamme lupausta tukea suomalaisten talous- ja yrittäjyysosaamista.
Helsinki, Finland

Vuonna 2021 nordealaiset vapaaehtoiset tapasivat talousosaamista edistävien aktiviteettien parissa jopa yli 120 000 lasta ja nuorta omien- ja kumppanihankkeitten kautta. Järjestimme tämän lisäksi kuluneen vuoden aikana muun muassa useita avoimia digitaitoihin keskittyviä webinaareja sekä sparrasimme ensimmäistä yritystään perustavia nuoria ja maahanmuuttajia. Kasvuyrityspankkimme järjesti yli 750 tapaamista sijoittajien ja kasvuyritysten välillä.

Jokaisella nordealaisella on mahdollista tehdä vuodessa kaksi vapaaehtoistyöpäivää yhteiskuntavastuuhankkeissa. Yhteensä nordealaiset ovat tehneet vuonna 2021 vapaaehtoistyötä lähes 4400 tuntia.

”Vuoden 2021 aikana lähes tuhat nordealaista osallistui vapaaehtoistyöhön ja kokemukset ovat olleet kaikilla osapuolilla positiivisia Tästä on hyvä jatkaa yhteiskunnallista vaikuttamista paremman huomisen eteen myös vuonna 2022”, summaa Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela.  

”Haluamme myös kiittää kumppaneitamme, sillä yhdessä heidän kanssaan voimme löytää uusia ratkaisuita niin taloustaitojen kuin yrittäjyyden hyväksi. Sitoudumme yhteistyöhön kumppaneiden kanssa pitkäaikaisesti ja teemme systemaattisesti tekoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, toteaa yrittäjyyden yhteiskuntavastuuhankkeista vastaava Anna Kosonen.

Vapaaehtoistyö antaa molemmille osapuolille uusia eväitä

Nordea on ollut muun muassa mukana tukemassa nuorten taloustaitoja TAT ry:n yrityskylässä jo yli kymmenen vuoden ajan. Yrityskylässä Nordean vapaaehtoiset pääsevät opettamaan nuorille tärkeitä työelämätaitoja esimerkiksi työhaastatteluiden parissa.

“Halusin varmistaa, että myös ujoimmat ja hiljaisimmat oppilaat saivat haastattelusta onnistumisen kokemuksen. Toivon, että nuoret tietävät olevansa arvokkaita ja että jokaisesta löytyy hyviä ominaisuuksia. On tärkeää oppia tunnistamaan omat vahvuutensa ja rakentaa niiden varaan. Tällaiset käytännön kokemukset tuovat arvokasta ymmärrystä elämästä ja se saattaa avata ymmärtämään jotain ammattia ihan uudesta kulmasta. Tämä on turvallinen ja hauska tapa saada käytännönläheistä kokemusta mielikuvien tilalle”, kuvailee Nordean vapaaehtoinen Minna Liiri kokemustaan Yrityskylässä.

Nuorten taloustaitojen ohella Nordean vapaaehtoiset, yhteistyössä esimerkiksi KasvuOpenin ja Slushin kanssa, antavat yrittäjille sparrailuapua ja tukevat yritysten kasvua. Näin haluamme edistää Suomen yrityskentän laajentumista myös kansainvälisesti.

Nordean Jani Pelkoselle hankkeisiin osallistuminen on ollut antoisa kokemus: 

”Yritysten sparrauksiin olen osallistunut erityisesti siksi, että sitä kautta pystyy hyvin jakamaan omaa tietotaitoa yrittäjille ja samalla oppii itsekin paljon eri toimialan yrityksistä sekä pääsee laajentamaan verkostoa ammatillisessa mielessä. Samalla pystyn tuomaan yrittäjille arvokkaita kontakteja ja antamaan käytännön vinkkejä. Hyötyinä näen ilman muuta sen, että näiden mentorointien kautta kannamme oman kortemme kekoon sen tavoitteen puolesta, että saamme Suomesta nousemaan uusia kasvuyrityksiä. Mentorointi merkitsee minulle oman panoksen antamista suomalaisten kasvuyritysten tukemiseen”, hän kertoo.

Suomeen saapuvien maahanmuuttajien kohtaamiset taloustaitojen ja yrittäjyyden tiimoilta on myös tärkeä osa Nordean yhteiskuntavastuutyötä. Nordean Beshta Nuri on ollut mukana tukemassa maahanmuuttajia perustamaan oman yrityksen Suomessa Startup Refugees -verkoston kautta:

”Suomeen tulleiden korkeasti koulutettujen henkilöiden polku oman alansa työtehtäviin voi olla vaikea, joten on mielestäni tärkeää, että heitä tuetaan mahdollisimman paljon perustettaessa omaa yritystä. Pankkina me voimme tarjota tukea esimerkiksi perehdyttämällä heidät yrittäjän pankki- ja rahoituspalveluihin. Olen ollut mukana valmentamassa yrittäjäkursseilla, joissa käsiteltiin ns. selkokielellä pankkiteemoihin liittyviä aiheita, kuten muun muassa miten yritystili avataan, tietoa kansainvälisistä transaktioista sekä lainanhakuprosessiin liittyviä kysymyksiä. Olen ylpeä siitä, että meillä nordealaisilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin vastuullisuushankkeisiin.” Beshta kuvailee

Kenelläkään ei ole varaa olla taloustaidoton

Nuorten talousosaamisen tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen Suomessa ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta keskeisessä asemassa Nordean yhteiskuntavastuutyössä. Yksi toiminnan kulmakivistä on johtolause: ”Kenelläkään ei ole varaa olla taloustaidoton”.

”Nordea on vastuullinen yritys ja haluamme toimia ympäröivän yhteisömme hyväksi. Kun yksilöt ja yritykset menestyvät, myös yhteiskunta voi hyvin. Teemme tätä työtä suurella sydämellä, paremman huomisen puolesta”, Kuusela kertoo.

Vastuullisuus