03-04-2024 09:22

Danmarks finansminister: ”Vi er ikke på sikker grund endnu”

Ved et nyligt arrangement for Nordeas institutionelle kunder talte finansminister Nicolai Wammen om de økonomiske udsigter og regeringens 2030-reformplan, mens Kristine Rasmussen fra Nationalbanken diskuterede landets finansieringsbehov i det kommende år.
Helge & Wammen portrait
Nordea Group Cheføkonom Helge J. Pedersen (venstre) and Danmarks finansminister Nicolai Wammen (højre)

De seneste års geopolitiske usikkerhed forsvinder sandsynligvis ikke i nærmeste fremtid, men bliver snarere det nye normale. Sådan lød budskabet fra finansminister Nicolai Wammen, da han talte til institutionelle kunder ved Nordeas årlige arrangement om Danmarks økonomi og statsgæld. 

”Danmarks økonomi er meget solid, men vi lever i en verden, der fortsat kan være turbulent og uforudsigelig,” sagde han.

I kraft af Danmarks lille, åbne økonomi har vi klaret os hurtigt og effektivt gennem de seneste udfordringer, herunder COVID-19-pandemien og energikrisen. Wammen roste regeringen og de politiske partier for hurtigt at gå sammen om at vedtage hjælpepakker og dermed give både privatpersoner og virksomheder et sikkerhedsnet, der i høj grad har mindsket usikkerheden. Under energikrisen blev der i Danmark tilført færre penge til økonomien end i de fleste andre lande, hvilket er en af årsagerne til, at inflationen også er kommet hurtigere ned igen herhjemme end så mange andre steder. 

Wammen påpegede, at ved Nordeas tilsvarende arrangement i 2023 lå inflationen på 7,7 pct. sammenlignet med det nuværende niveau på under 1 pct. Han fremhævede også Danmarks stærke offentlige finanser og lave statsgæld. 

 

Danmarks økonomi er meget solid, men vi lever i en verden, der fortsat kan være turbulent og uforudsigelig.

Nicolai Wammen, Danmarks finansminister

 
Helge J. Pedersen, Cheføkonom i Nordea; Kristine Rasmussen, Chef for Implementering af Pengepolitik og Statsgæld i Nationalbanken; og Kamal Grossard-Amin, Chef for DCM SSA Origination i Nordea

Investering i morgendagen

Wammen understregede, at det ikke er tidspunktet til at slappe af ovenpå tidligere succeser. Selvom økonomien klarede sig gennem pandemien i god form, er der alligevel udsigt til lavere vækst. Det er medicinalindustrien, der driver Danmarks BNP-vækst, mens tempoet i andre sektorer er aftaget. Højere renter og fortsat geopolitisk usikkerhed er med til at sænke forventningerne til væksten.

Danmarks arbejdsmarked nåede en historisk milepæl i 2023 med tre millioner i beskæftigelse. Der er dog tegn på en begyndende afkøling på arbejdsmarkedet, sagde Wammen. Han nævnte også, at uden nye reformer kan beskæftigelsen stagnere, og udfordringen bliver at øge udbuddet af arbejdskraft. 

Dernæst redegjorde Wammen for regeringens 2030-plan, der prioriterer den grønne omstilling, velfærd, herunder sundhed og uddannelse, forsvaret og erhvervslivet. 

Med hensyn til den grønne omstilling er det planen, at Danmark bliver et af de første lande til at indføre en CO2e-afgift på udledninger fra landbruget. Investeringerne i forsvar og sikkerhed bliver også øget væsentligt, herunder militær støtte til Ukraine og forsvarsudgifter i overensstemmelse med NATO-forpligtelsen om 2 pct. af BNP.

”Historisk set har regeringerne indført omfattende reformer, som vi høster fordelene af i dag. Det er vores mål at blive ved med det,” sagde han.

 
Kristine Rasmussen, Chef for Implementering af Pengepolitik og Statsgæld i Nationalbanken

Mere om Danmarks finansieringsbehov

Kristine Rasmussen, Chef for Implementering af Pengepolitik og Statsgæld i Nationalbanken, gik også på scenen for at tale om Danmarks finansieringsbehov i 2024.

Hun understregede Danmarks sunde offentlige finanser, lave gæld og regeringens reformpolitikker – som alle understøtter landets stærke ratingudsigter. 

Et af fokusområderne har været at udvide investorgrundlaget for at sikre et velfungerende statsobligationsmarked. Hun bemærkede, at den første syndikerede transaktion med danske statsobligationer resulterede i øget deltagelse fra internationale investorer. Det drejer sig primært om langsigtede investorer fra Europa og Asien.

Rasmussen påpegede også, at der takket være det lave finansieringsbehov og fraværet af kvantitative stramninger af pengepolitikken i Danmark kun er brug for et beskedent udbud af statsobligationer i forhold til sammenlignelige lande. Målet for obligationsudstedelse er på et niveau under 2,5 pct. af BNP.

“Hidtil i 2024 har der været stor efterspørgsel med en stærk udvikling på tværs af alle løbetider i forhold til sammenlignelige lande,” sagde hun.

Økonomi
Insights
Hvordan er din opfattelse af Nordea efter at have læst denne artikel?