Thina M. Saltvedt

19-12-2023 12:41

De tre vigtigste hovedpunkter fra COP28

COP28 er slut og mundede ud i en kompromistekst om fossile brændstoffer, konsensus om et mål for vedvarende energi og energieffektivitet samt fremskridt vedrørende en fond, som skal hjælpe de mest sårbare lande med klimaskabte tab og skader. Nordeas bæredygtighedsekspert Thina Saltvedt reflekterer over de resultater og beslutninger, der blev truffet på COP28-mødet.
Thina Margrethe Saltvedt Nordea
Bæredygtighedsekspert Thina Saltvedt.

Udfasning af fossile brændstoffer

For første gang nogensinde indgår omstillingen fra fossile brændstoffer i en global klimaaftale. Ingen tidligere beslutninger i klimaforhandlingernes historie har så klart og tydeligt omfattet en udfasning af fossile brændstoffer. I den endelige tekst forpligter landene sig til at udfase fossile brændstoffer fra deres energisystemer. Processen skal starte allerede i dette årti på en rimelig, ordentlig og retfærdig måde, så målet om nettonul-udledning senest i 2050 kan nås i overensstemmelse med videnskaben. For to år siden i Glasgow blev kul kun omtalt. 

De Forenede Arabiske Emirater, som havde COP28-formandskabet, lykkedes at nå et resultat, hvor 130 lande stemte for (herunder EU, USA og mange udviklingslande), og landene med produktion af fossile brændstoffer stemte imod – med Saudi Arabien i spidsen. Ikke desto mindre er det første gang, at en COP-tekst inkluderer en formulering om fossile brændstoffer. Aftalen skaber øget risiko for de olie- og gasselskaber, som ikke har en stærk og realistisk Scope 3-strategi, og sender et klart signal til alle selskaber indenfor fossile brændstoffer om, at de ikke længere har andet valg end at komme med klare planer. 

Udvidelse af kapaciteten for vedvarende energi 

130 lande (herunder USA, EU, Brasilien, Nigeria og Canada, men ekskl. Kina, Indien og Sydafrika) underskrev en aftale om at tredoble kapaciteten for vedvarende energi. Under aftalen forpligter landene sig til at arbejde sammen om at nå en installeret kapacitet på mindst 11.000 GW senest i 2030. Selvom udfasningen af fossile brændstoffer er en stærk global erklæring og sender et stærkt signal, er den store mulighed for markedet og investorerne tredoblingen af kapaciteten til vedvarende energi senest i 2030 og fordoblingen af de årlige energiforbedringer frem mod 2030, som følger aftalen. 

I sidste ende vil fossile brændstoffer kun blive udfaset, hvis der er lavemissions- og ren energi til at erstatte dem i det globale energisystem. Sammen med nationale og regionale tiltag udgør finansiering og investering de største faktorer, når den fossile brændstofkapacitet skal erstattes globalt for på sigt at opnå en nedfasning/udfasning i tråd med målet på 1.5 grader Celsius fra Paris-aftalen, som politisk har været svært at få ned på papiret. Aftalen vil formentlig hjælpe med at skabe politisk stabilitet for udviklere af vedvarende energi/forsyning, understøtte efterspørgslen for udstyr til vedvarende energi og booste investeringer i forsyningsnettet.

Aftale om fond, som skal hjælpe de mest sårbare lande med klimaskabte tab og skader

Aftalen om etableringen af en fond, som skal kompensere sårbare lande for klimaskabte omkostninger, faldt på plads på den første dag af COP28. Den ses som et gennembrud og bidrog med stor sandsynlighed til det endelige resultat. De rige lande er indtil videre blevet enige om et samlet beløb på godt USD 700 mio. til fonden. De Forenede Arabiske Emirater, Tyskland, Italien og Frankrig forpligtede sig til at bidrage med USD 100 mio. De nordiske lande gav lovning om følgende beløb:

 Lokal valutaMio. USD
DanmarkDKK 17525.6
FinlandEUR 33.3
NorgeNOK 27025.4
SverigeSEK 13030

Kilde: www.nrdc.org/bio/joe-thwaites/cop-28-climate-fund-pledge-tracker
 

Ved afslutningen af COP28 blev der indgået andre vigtige aftaler om nedkøling og metan, som skal hjælpe med at reducere opvarmning på kort sigt og styrke selskabernes udbud af løsninger til at håndtere, kontrollere og reducere andre typer af drivhusgasser. 

For Nordea og andre banker, som har forpligtet sig til at facilitere omstillingen i realøkonomien og har mål i tråd med Paris-aftalen, blev COP28 afsluttet med flere positive resultater. Vi ser frem til at støtte vores kunder i deres omstillingsplaner og hjælpe dem med at gøre brug af de vækstmuligheder, som aftalerne og løfterne fører med sig.      

 

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed