03-05-2022 13:35

Fjernvarmepumpen i Nordea er en grøn succes

Vidste du, at overskudsvarme fra vores datacenter bliver til fjernvarme hos indbyggerne i Høje Taastrup? I samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme bidrager vi til lokalområdet og kommer nærmere vores mål om at reducere det interne CO2-aftryk med 50% inden 2030.
Parents and child in front of house

I 2020 indgik Nordea et samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme, hvor vi installerede en meget stor varmepumpe i kælderen på vores hovedkontor i Taastrup. Dermed kunne vi lede al overskudsvarmen fra vores store datacenter-servere ud som fjernvarme til husstande i lokalområdet, i stedet for at bruge energi på at køle den ned, som ellers har været processen gennem mange år.

Varmepumpen blev installeret og sat i brug i starten af 2021. Og det er gået over al forventning: I løbet af 2021 har pumpen givet en samlet reduktion på hele 946.600 Kwh. Det er et pænt stykke over den estimerede besparelse – og det betyder, at Nordea i 2021 har sparet, hvad der svarer til 215 gennemsnitshusstandes* strømforbrug på ét år!

I den anden ende af fjernvarmenettet nyder omkring 700 husstande godt af varmen fra vores datacentre. Varmepumpeløsningen er dermed en succeshistorie på et stærkt partnerskab mellem Nordea og Høje Taastrup Fjernvarme, hvor vi både bidrager til lokalområdet og tager et vigtigt skridt på vejen mod vores eget mål om at reducere det interne CO2-aftryk med 50% inden 2030.

*Beregnet 4.400 Kwh for en familie på 2 voksne og 2 børn

Om varmepumpen

Varmepumpen fungerer sådan, at den store mængde overskudsvarme, der genereres fra Nordeas datacenter-servere ledes væk fra serverrummet, så serverne ikke ”koger over”. Via varmepumpen løftes temperaturen fra Nordeas spildvarme op til ca. 75 grader varmt vand, som sendes ud i Høje Taastrups ledningsnet og videre ud til husstandene. Metoden er således både effektiv, økonomisk rentabel og en vigtig del af den grønne omstilling på vejen mod fossilfri opvarmning.

Høje Taastrup Fjernvarme har stået for installeringen af varmepumpen i  samarbejde med ISS Data Center Team.

Sådan reducerer vi vores klimaaftryk

For at mindske vores klimaaftryk arbejder vi konstant på at optimere vores bygninger, installationer og services.

På den store skala betyder det fx at bæredygtige løsninger fylder meget, når vi bygger nyt, eller når vi fx udskifter store ventilationsanlæg. Samtidig tænker vi det ind på den mindre skala, når vi fx skyller med regnvand i vores toiletter, genbruger og upcycler vores møbler, fokuserer på at reducere madspild og affald, slukker vores storskærme om natten osv.

Bæredygtighed
Om os