11-12-2022 14:27

Hurtigere på vej til en klimaneutral fremtid

Bæredygtighed var dagens tema på Nordea Sustainability Summit – et pan-nordisk event, hvor udvalgte virksomheder, kunder og repræsentanter fra regeringen mødtes for at diskutere, hvordan vi skal drive omstillingen til en klimaneutral økonomi.
Sanne Fredenslund, chef for Private Banking.
Sanne Fredenslund, chef for Private Banking, bød velkommen på scenen til de mange deltagere.

Topmødet blev afholdt som en hybridkonference med fysiske events samtidig i alle fire lande samt livestreamede nordiske paneldiskussioner, som blev modereret af Alasdair Ross fra The Economist.

I den første paneldiskussion havde Nordeas koncernchef Frank Vang-Jensen, Ørsteds koncernchef Mads Nipper og Minna Aila, SVP Sustainability, Public Affairs & Communications i Neste, en åbenhjertig dialog om de mange dilemmaer, virksomheder står overfor i dag. Bør man afslutte kunde- og leverandørforhold, hvis de har mindre ambitiøse ESG-strategier? Understøtter lovgivningen en konkret og hurtig omstilling? Og hvad kræver det i forhold til ledelse og kultur at forandre en virksomheds tankegang og skabe bæredygtige resultater?

Nordeas koncernchef Frank Vang-Jensen

Indbyggede dilemmaer

Frank Vang-Jensen understregede, at Nordeas rolle er at engagere sig aktivt og støtte kunderne i deres omstilling, men også at sige nej, når vi ikke ser tilstrækkelig fremgang. Alle paneldeltagerne var enige om, at gennemsigtighed er afgørende i forhold til data og beslutninger for at kunne navigere i det nuværende miljø.

Frank Vang-Jensen understregede også, at visse beslutninger kan have indbyggede dilemmaer. Det kan påvirke nærmiljøet negativt, hvis man afviser en virksomhed, som ikke præsterer særlig godt i forhold til miljøet, og det går ud over S'et i ESG. Alle tre paneldeltagere bekræftede, at den største udfordring lige nu er at accelerere omstillingen. Det kræver, at vi får lukket kløften mellem det vi siger, og det vi gør, i medarbejdernes, ledernes og beslutningstagernes adfærd.

Resten af dagen modererede værterne i de respektive lande de lokale temaer og diskussioner. I Finland var det Nina Arkilahti, leder af Business Banking; i Sverige Martin Persson, leder af Large Corporates & Institutions; i Norge Snorre Storset, leder af Asset and Wealth Management og i Danmark Sanne Fredenslund, leder af Private Banking Denmark.

Inspiration fra DSV og Pandora i København

Den danske del af Sustainability Summit blev afholdt på Scandic Spectrum i København. Mere end 100 kunder var inviteret til at diskutere, hvordan man kan bringe dagsordenen for bæredygtighed endnu længere. På scenen var blandt andre Jens H. Lund, COO i DSV, som fortalte om, hvordan de skaber grønne forsyningskæder for at styrke bæredygtigheden i transport- og logistiksektoren.

Også Alexander Lacik, adm. direktør hos Pandora, fortalte, hvordan de har gjort cirkularitet til en kerneværdi. Pandora har et mål om at reducere CO2-udledningen og blive klimaneutrale inden 2040. For at nå dertil vil de udelukkende anvende genbrugssølv og -guld i deres smykkeproduktion. Og sidste år annoncerede de, at deres butikker ikke længere vil sælge smykker med naturskabte diamanter, men derimod vil de fremstille dem selv i et laboratorium med et meget lavere CO2-aftryk. En grøn nyhed, der skabte overskifter i medierne verden over.

”Det var rigtig spændende at diskutere med de største virksomheder, hvordan man kan styrke bæredygtighedsagendaen, der ligger mit hjerte meget nært. Det står klart for enhver, at den bæredygtige omstilling er yderst kompleks. Hele værdikæder bliver omstillet på tværs af brancher. Ambitionerne er høje, men virksomhederne møder også regulatoriske forhindringer, som vi skal overvinde," siger Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management.

Bedre lovgivning skal bane vejen for flere bæredygtige løsninger

På dagsordenen var der også en paneldebat om, hvordan man kan styrke det bæredygtige samarbejde mellem virksomheder, regeringen og de finansielle partnere. På scenen var Henrik Andersen, adm. direktør i Vestas, Jens Munch Holst, adm. direktør i AkademikerPension og Lars Frelle-Petersen, departementschef i Klima-, Energi- og Forskningsministeriet. 

”De danske virksomheder er allerede godt i gang med at skabe nye bæredygtige tiltag, men hvis tempoet skal stige, er der brug for mere politisk handling. Virksomhederne oplever at blive holdt tilbage af uhensigtsmæssig lovgivning, der spænder ben for den bæredygtige udvikling,” siger Peder Bach, leder af Large Corporates & Institutions i Danmark og fortsætter: 

“Jo mere politisk klarhed og tryghed virksomhederne har, så de kan gennemføre deres projekter, jo bedre kan vi som bank finansiere dem og sikre udviklingen,” siger Peder Bach, leder af Large Corporates & Institutions i Danmark. 

Bæredygtighed
Insights