07-12-2021 10:13

Klimavenlige grisebasser på dagsordenen

I landbruget producerer vi i dag nogle af verdens bedste fødevarer, men hvordan sikrer vi, at de også har det laveste klimaaftryk? Det var et af de spørgsmål, der blev diskuteret, da Nordea i sidste uge lancerede et nyt netværk, der skal hjælpe landbrugskunderne med at blive endnu skarpere på bæredygtighed.
Kokkenborg pattegrise - restricted use

Dorte og Jens Himmelstrup fra Stenstrup på Fyn har arbejdet målrettet med bæredygtighed de sidste tre år.

De driver landbrugsvirksomheden Kokkenborg med 2350 søer til avl og opformering, som sælges i hele verden. De har i en årrække arbejdet med at optimere deres virksomhed inden for faktorer som miljø, sociale forhold og ledelse – de såkaldte ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance).   

”Alle skal være med på den grønne omstilling. Der er ingen vej udenom. Landbruget er en del af problemet, men også løsningen, hvis vi skal reducere klimabelastningen på verdensplan. Det er en kompleks opgave der rækker ud over landets grænser, som vi er nødt til at løse i fællesskab,” fortæller Dorte Himmelstrup. 

Netværk sætter skub i grøn omstilling  

Derfor var de begge også hurtige til at takke ja, da de blev inviteret til at deltage i Nordeas nye bæredygtighedsnetværk for landbrugskunder. Netværket blev lanceret i sidste uge, og er for nogle af de kunder, der er længst fremme i tankerne omkring bæredygtig landbrugsproduktion.  

Ifølge Morten Riget, der er landbrugsdirektør i Nordea, er formålet med netværket, at vi udvikler et godt partnerskab sammen med vores kunder og inspirerer hinanden omkring bæredygtighedsagendaen og den grønne omstilling. 

Jens Himmelstrup tilser en af søerne i stalden.

”Med regeringens nye landbrugsaftale har landbrugserhvervet forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 pct. inden 2030. Det skal vi selvfølgelig sammen med vores kunder sikre, at der leveres på. Bæredygtighed er dog langt fra kun klima. Om få år forventer vi at være klar med en ny ESG-ratingmodel, som kommer til at indgå i bevillingsprocessen, når vi låner penge ud til nye investeringer i landbruget. ESG vil derfor i høj grad influere på kundernes kreditværdighed,” fortæller Morten Riget og fortsætter: 

“Ideen med netværket er derfor, at vi hjælper hinanden med både at forstå nødvendigheden men i høj grad også at se muligheder i den grønne omstilling. Hvis vi skal nå i mål, er det vigtigt, at vi har en åben dialog og tør udfordre hinanden, så vi sammen kan udvikle os.”  

Ideen med netværket er, at vi hjælper hinanden med både at forstå nødvendigheden men i høj grad også at se muligheder i den grønne omstilling. 

Morten Riget, landbrugsdirektør i Nordea.

Udfordringer skal løses sammen 

Til dagligt arbejder Dorte og Jens Himmelstrup med initiativer, der med til at forbedre arbejdsforholdene for deres 28 medarbejdere, og så har de hele tiden fokus på nye klimatiltag, som de kan indføre. 

”Mange af de ting, der peges på, at man skal gøre nu, har vi gjort i mange år. Vi laver hyppig gylleudslusning, der er med til at mindske udledningen af CO2, vi har skiftet til LED-belysning, alle vores installationer er skiftet til lavfrekvens motorer, gylletanke er overdækkede, og så varmer vi vores staldanlæg op ved at genanvende varmen fra gyllen. Det har været naturligt for os at gøre det, da vi har haft en økonomisk kommerciel tilgang til bæredygtighed,” fortæller Dorte Himmelstrup. 

For Dorte og Jens Himmelstrup er netværket en unik mulighed for at sparre med andre landmænd om klimaudfordringer.
Det kan blive et rigtig stærkt netværk for alle parter – både for Nordea og os. Vi kan jo noget hver især inden for bæredygtighed.

Selvom de allerede har lagt mange kræfter i bæredygtige tiltag, er det dog langt fra nok til at løse problemerne. En af synderen er især svinefoderet, som står for 70 % af klimaaftrykket. For Dorte og Jens Himmelstrup er netværket en unik mulighed for at sparre med andre i landbruget om udfordringerne og sammen gøre en forskel.  

”Det var en vildt god dag. Det kan blive et rigtig stærkt netværk for alle parter – både for Nordea og os. Vi kan jo noget hver især inden for bæredygtighed. Vi har forstået opgaven, men vi har ikke alle løsninger selv.  I samarbejde med blandt andet vores leverandør af foder, vil vi arbejde på at nedbringe klimaaftrykket. Målet er også at få et fælles klimaværktøj, som er anerkendt i EU og resten af verden, så vi kan afsætte vores varer i konkurrence med andre klimaeffektive producenter,” slutter Dorte Himmelstrup.  

Om Nordea Agri Sustainability board

  • Formålet er at skabe et netværk, hvor bæredygtighed er det faglige omdrejningspunkt, som skal medvirke til udviklingen af ESG-området både for kunderne og Nordea. 
     
  • Kunderne mødes 3-4 gange årligt både fysisk og online, og møderne vil tage afsæt i dialog, erfaringsudveksling og indslag fra spændende indlægsholdere. 
  • Næste møde afholdes den 27. januar 2022.   
Virksomhedsvækst
Bæredygtighed