29-09-2023 10:00

Nordea kommenterer Finanstilsynets afgørelse i forbindelse med gældsinddrivelse

Nordea har i dag modtaget Finanstilsynets afgørelse i forbindelse med sagen om fejl i inddrivelse af misligholdt gæld. Banken tager Finanstilsynets vurdering og påbud til efterretning, ligesom flere af påbuddene enten allerede er blevet implementeret eller er i gang med det.

Efter Finanstilsynet i efteråret 2020 bad en række danske banker undersøge for fejl i deres gældsinddrivelsessystem, igangsatte Nordea en gennemgang af bankens systemer. Her blev der konstateret fejl, som betyder, at gælden kan være registreret forkert, og at en række kunder derfor er blevet overopkrævet. Siden er der blevet arbejdet med at identificere og løse fejl, ligesom en række kunder, der har oplevet overopkrævning, er blevet kompenseret. Størstedelen af den aktive inddrivelse af misligholdt gæld blev sat på pause fra maj 2023, og Nordea har kompenseret cirka 4.100 kunder med i alt 57 millioner kroner.

Nordea har nu modtaget påbud og kommentarer fra Finanstilsynet, som påpeger, at oprydningsarbejdet har strakt sig over for lang tid. Nordea erkender, at arbejdet med at identificere og rydde op i system- og procesfejl i gældsinddrivelsen har været langt mere omfattende og ressourcekrævende end forventet.

”Det er ikke godt nok. Det er tydeligt, at der er begået fejl, og at vi ikke har håndteret problemerne med gældsinddrivelsen tilfredsstillende. I vores proces har vi ikke tids nok forstået omfanget og kompleksiteten af fejlene, og derfor har oprydningen strakt sig over en for lang periode. Det vil jeg gerne undskylde for og samtidig understrege, at vi er vores ansvar bevidst og allerede har kompenseret cirka 4.100 kunder i forbindelse med vores arbejde med at analysere og rette op på fejlene. I erkendelse af behovet for hurtigere afklaring omkring eventuelle fejl i gælden for vores kunder, har vi afsat yderligere ressourcer for at sikre fremdrift i oprydningen,” siger Mads Skovlund, direktør for privatkunder og landechef i Nordea Danmark.

Påbud bliver efterlevet

Som en del af oprydningsarbejdet er Nordea i gang med at implementere Finanstilsynets påbud.

”Vi tager påbuddene fra Finanstilsynet meget alvorligt, og vi er ved at sikre, at vi lever op til dem som en del af vores prioriterede indsats for at rydde op i og løse fejlene i vores gældsinddrivelse. Som kommunikeret og igangsat i maj, indebærer det blandt andet pause af vores aktive inddrivelse af misligholdt gæld, mens vi undersøger for fejl, information til potentielt berørte kunder og kompensation til de kunder, hvor vi har konstateret, at de er blevet opkrævet for meget,” siger Mads Skovlund.

Nordea vil løbende orientere Finanstilsynet om fremdriften i arbejdet med at identificere, rette og kompensere kunder i forbindelse med fejl i gældsinddrivelsen.

Fakta:

Følgende tiltag er gennemført eller igangsat i foråret 2023:

  • Midlertidig suspendering af størstedelen af bankens aktive gældsinddrivelse
  • Påbegyndelse af udsendelse af generel information vedrørende fejl i bankens gældsinddrivelse til potentielt berørte kunder
  • Formel orientering til købere af tidligere fordringer (gældssager) om de potentielle fejlkilder, som Nordea havde fået kendskab til
  • Tilføjelse af væsentligt flere ressourcer til oprydningen – herunder eksterne specialister, der bistår med erfaring og løsninger inden for gældsinddrivelse
  • Etablering af en større programorganisation og en mere omfattende rapporteringsstruktur – herunder også øget ledelsesmæssigt fokus på at sikre den nødvendige fremdrift i oprydningsarbejdet
     

Læs Finanstilsynet afgørelse her

Yderligere information:

Nordeas presseafdeling: +45 70 80 11 62

Pressemeddelelser