28-01-2021 09:19

Nordea scorer højt i nordisk indeks over diversitet

I det nyligt offentliggjorte Nordic Business Diversity Index over diversitet blandt topledelsen i børsnoterede selskaber i Norden ligger Nordea på tredjepladsen blandt finske selskaber og på andenpladsen i den finansielle sektor overordnet set i både Finland og Sverige.
President-CEO-Frank-Vang-Jensen

Kønsfordeling i Nordea

Indekset viser, at der stadig er flest mænd i topledelsen. I de store nordiske selskaber er kønsfordelingen i bestyrelserne stort set den samme på tværs af landene, hvor kvinderne udgør 25-36 pct. Når det gælder direktionen halter de store danske og mindre finske selskaber klart bagud. 

I Nordea udgør kvinderne 51 pct. af medarbejderne, og mændene 49 pct., mens tallene på ledelsesniveau er hhv. 40 pct. og 60 pct. I Nordeas bestyrelse er 60 pct. mænd og 40 pct. kvinder. 

Om indekset

Undersøgelsen omfattede alle børsnoterede selskaber med en direktion og bestyrelse bestående af mindst fire personer fra Nasdaq Helsinki-hovedlisten og store selskaber fra Nasdaq Stockholm og København. Dette års indeks dækker kun finske og svenske børsnoterede selskaber, da der ikke var tilstrækkelig information tilgængelig om danske selskaber. I alt indgik 244 selskaber.

Bæredygtighed