23-08-2021 13:26

Ny udgave af Nordea Economic Outlook: Tilmeld dig vores webinar

Næste udgave af Nordea Economic Outlook kommer 1. september. Tilmeld dig vores webinar samme dag med cheføkonom Helge J. Pedersen.
Helge J. Pedersen, Chief Economist

Den økonomiske genopretning fortsætter verden over med stigende vækst i de udviklede økonomier. Trods den kraftige genstart kaster mutationer af COVID-19 fortsat en skygge over genopretningen. Det er nu et kapløb på tid mellem udrulningen af vacciner og spredningen af mere smitsomme varianter.

På markederne er det altoverskyggende tema inflationsudviklingen, da flaskehalse i forsyningskæderne og stigende råvarepriser har ført til markant højere producentpriser, som i en vis udstrækning bliver overvæltet til forbrugerne. Er de kraftige prisstigninger især i USA ”midlertidige” eller af en mere vedvarende karakter, som vil få centralbankerne til at skride til handling?

Få mere at vide om, hvad vi kan vente os i den kommende tid. Modtag Nordea Economic Outlook 1. september, hvor vi kommer med vores seneste prognoser, som nu for første gang også omfatter 2023.

Tilmeld dig vores webinar samme dag, hvor Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen fortæller om de vigtigste konklusioner i rapporten og svarer på spørgsmål.

 

Tilmeld dig

Dato: 1. september 2021
Tid: kl. 13.00 dansk tid
Varighed: 30 minutter inkl. spørgsmål og svar
Sprog: Dansk

Tilmeld dig her
Economic Outlook
Finansielle markeder og investering