06-05-2024 12:28

Nyt projekt hjælper virksomheder med at nedbringe spild

Et nyt forskningsbaseret projekt skal hjælpe danske produktionsvirksomheder med at minimere deres spild, og Nordea er med som ambassadør.
boxes-with-separate-collection-of-waste-for-recycling

Danske virksomheder kasserer hvert år 1 mio. ton overskudsmaterialer og affald, hvilket både belaster virksomheder og miljø. For den enkelte virksomhed er der ofte ganske anseelige omkostninger forbundet med håndteringen af affaldet, og øget regulering af området fra EU og andre instanser presser også virksomheder med krav til dokumentation.

Derfor er Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Industriens Fond gået sammen for at hjælpe særligt de små og mellemstore virksomheder med at kortlægge deres spild og affaldsproduktion – og med at reducere begge dele. Projektet hedder ZeroWaste, og Nordea er med som formidler af kontakt for de erhvervskunder, der er interesseret i at få nye metoder til at arbejde med spild på.

”ZeroWaste er relevant for mange virksomheder, fordi det styrker både miljø og forretning, når mindst muligt går til spilde. Og første skridt er, at de får sat tal på, hvad der egentlig går ind og ud af virksomheden af materialer og ressourcer. Det får de hjælp til af specialisterne i ZeroWaste,” fortæller Simon Fisker, der er ESG-rådgiver i Nordea.

ZeroWaste arbejder med en holistisk tilgang til produktudvikling, materialer og forretningsudvikling, fortæller Maria Barmar Larsen fra Teknologisk Institut, der leder projektet.

”Virksomhederne brænder efter at omsætte de grønne ambitioner til praksis, men vi har set, at de har brug for viden, værktøjer og grønne kompetencer. Det stiller vi til rådighed her.” 

Virksomheder, der melder sig til projektet vil lære at kortlægge flowet af materialer for at kunne identificere, hvornår materielle ressourcer bliver til spild. Herefter får virksomhederne hjælp og inspiration til en fremtidig forretningsmodel uden produktionsspild. For et udvalgt antal virksomheder vil der også være hjælp at hente til den konkrete implementering af tiltag.

Kunder i Nordea kan kontakte deres rådgiver for at høre mere om projektet. Besøg også vores bæredygtighedsguide for mere inspiration.

Bæredygtighed