04-05-2023 16:30

Status på Nordeas undersøgelse af gældsinddrivelsen: Nordea sætter opkrævning af misligholdt gæld i bero

Nordea gør status på sine undersøgelser af overopkrævning i gældsinddrivelsen og kompenserer på baggrund af de første undersøgelser ca. 4.100 kunder. Undervejs i undersøgelserne har Nordea fundet yderligere, potentielle fejlkilder. For at imødegå usikkerhed hos bankens kunder sættes gældsinddrivelsen i bero for størstedelen af aktive gældssager, mens konsekvenserne af de nye fejl analyseres. Alle potentielt berørte kunder vil blive informeret. Siden januar 2021 har Nordea løbende rapporteret på fremdriften i arbejdet til Finanstilsynet.

Som tidligere kommunikeret igangsatte Nordea Danmark i efteråret 2020 en gennemgang af sit gældsinddrivelsessystem, der håndterer kundesager, hvor gælden er blevet misligholdt. Det skete bl.a. på baggrund af en forespørgsel til en række banker igangsat af Finanstilsynet.

I forbindelse med gennemgangen blev der identificeret en række sager, der kunne være påvirket af forskellige fejltyper, bl.a. at hovedstol, renter og gebyrer blev lagt sammen, når kundens gæld blev misligholdt og dermed overgik til bankens gældsinddrivelsessystem.

Undervejs i undersøgelserne af sagerne for de oprindelige fejlkilder er Nordea blevet opmærksom på andre potentielle fejlkilder. Den øgede kompleksitet og usikkerhed betyder, at Nordea har besluttet at sætte gældsinddrivelsen midlertidigt i bero for størstedelen af de nuværende aktive sager, mens arbejdet med at analysere de yderligere fejlkilder pågår. Samtidig vil alle potentielt berørte kunder blive informeret direkte.

Det har høj prioritet for Nordea at afslutte denne sag for kundernes skyld, og der vil derfor blive tilført ekstra ressourcer til oprydningen i fejlene.

”Jeg vil først og fremmest gerne beklage, at der er sket fejl – og undskylde overfor de kunder, der er berørt af den her sag. I Nordea er vi meget optagede af at få løst disse problemer for kundernes skyld, og vi har siden 2020 arbejdet med at rette fejlene og sikre, at de kunder, der har betalt for meget af på deres gæld, kompenseres,” siger Ulrik Johannessen, vicebankdirektør for privatkunder i Nordea Danmark, og fortsætter:

”Selvom vi er kommet et godt stykke med at rydde op i de oprindeligt identificerede fejl, er vi desværre undervejs stødt på andre fejlkilder, der kan berøre kunderne. For at imødegå den usikkerhed det kan medføre, informerer vi nu alle berørte kunder direkte, og vi sætter hurtigst muligt gældsinddrivelsen i bero for størstedelen af de nuværende aktive sager.”

Da analysearbejdet stadig pågår, er det endnu ikke muligt at fastslå et forventet sluttidspunkt for arbejdet.

Baggrund og fakta

Omfattede kunder

 • Nordea implementerede et nyt gældsinddrivelsessystem ultimo 2010 – og frem til januar 2021 har ca. 154.000 kundesager været igennem gældsinddrivelsessystemet og dermed været i risiko for, at restgælden var registreret forkert og/eller var registreret med forkerte eller ikke-ajourførte data. 
   
 • Af disse sager er ca. 57.000 i perioden mellem 2018 og 2022 blevet frasolgt til tre inkassobureauer, hvorfor Nordea ikke længere har disse sager. Dog er 3.000 af disse sager generhvervet af Nordea. De involverede inkassobureauer er eller vil blive orienteret om fejlkilderne.
   
 • Sager, der er blevet afsluttet før 2010, vil ikke blive undersøgt, da Nordea som udgangspunkt ikke længere har adgang til data vedrørende de pågældende sager, og da sagerne i øvrigt anses som forældede. 
 • Der er i Nordea derfor tale om en portefølje på godt 100.000 kundesager fra 2010 til januar 2021, hvoraf en del vil skulle genberegnes for fejlagtigt registreret restgæld. 
   
 • I denne portefølje har ca. 38.800 kundesager været identificeret som værende i risiko for overopkrævning grundet de oprindelige fejl og har derfor skulle genberegnes.
  Status 4. maj 2023:
  • Genberegnede sager: 30.960
  • Overopkrævede sager, der bliver kompenseret: ca. 4.100
  • Udbetalt kompensation indtil videre: 2.728 sager
  • Samlet udbetalt i kompensation: 21,9 millioner kr. Da ikke alle sager er genberegnet endnu, vil dette tal ændre sig.
 • I januar 2021 blev Nordeas gældsinddrivelsesproces opdateret, for at sikre at nye kundesager ikke oplevede overopkrævning. Da nye, potentielle fejlkilder blev identificeret, betyder det, at i alt 6.800 yderligere kundesager fra januar 2021 til april 2023 vil blive undersøgt.
   

Suspension af gældsinddrivelse:

 • Nordea har besluttet midlertidigt at suspendere aktiv gældinddrivelse for størstedelen af de nuværende aktive kundesager, der har været igennem gældsinddrivelsessystemet fra 2010 til april 2023. Det drejer sig om forventeligt 20.000 kundesager. Nordea vil instruere de relevante inkassobureauer om beslutningen. Beslutningen forventes fuldt implementeret indenfor en periode på 4-8 uger.
   
 • Suspensionen vil ikke omfatte kunder, hvor Nordea vurderer, at data om kundens gæld er korrekt, herunder nye sager, der løbende overføres til gældsinddrivelsessystemet. 
   

Fejlkilder og potentielle fejlkilder:

 • Udover de oprindelige fire fejlkilder, Nordea har behandlet siden 2020, har banken på nuværende tidspunkt identificeret syv yderligere fejlkilder og fire nye potentielle fejlkilder, der kræver yderligere analyse. Nogle af disse fejlkilder har ikke betydning for restgælden – mens andre kræver yderligere analyse af, hvorvidt de har påvirket kundesagerne i forhold til f.eks. overopkrævning eller forkert restgæld, hvilket kan betyde, at de afsluttede sager skal genberegnes.
   
 • Fejlene har sandsynligvis betydet indgivelse af forkerte oplysninger om gældens størrelse til domstolene. Nordea afventer en potentiel sektorproces for, hvordan tidligere fejlbehæftede gældssager kan håndteres i de enkelte skifteretter.
   
 • Fejlene har sandsynligvis også betydet forkert indberetning til Skattestyrelsen. De aktive gældssager, der viser sig at have været fejlbehæftede, vil blive rettet, så skatteindberetningen bliver korrekt fremadrettet. 
   
 • For afsluttede gældssager har Nordea måtte meddele Skattestyrelsen, at banken ikke kan genberegne sagerne og rapportere fuldstændig korrekte oplysninger. Det skyldes, at der er foretaget en række antagelser i beregningerne til gunst for kunderne.
 • Nordeas arbejde med at analysere fejlkilder og deres potentielle påvirkning pågår fortsat, og banken vil være i løbende dialog med de relevante myndigheder.

For yderligere information:

Nordeas presse-afdeling : +45 70 80 11 62

Om os