Nordea en af talerne da kapitalejere mødte FN's generalsekretær om nye klimaforpligtelser

António Guterres
FN's generalsekretær António Guterres
12-02-21 9:57 | Bæredygtighed

Repræsentanter fra Net-Zero Asset Alliance mødtes 26. januar med FN's generalsekretær António Guterres for at diskutere nye initiativer og mål i omstillingen til nul CO2-udledning. 

Nordea Liv & Pension har været med til at grundlægge alliancen og blev på mødet repræsenteret af Katja Bergqvist, adm. direktør for Nordea Liv & Pension i Norden. Hun holdt også en tale, hvor hun blandt andet opfordrede til flere proaktive investeringer.

FN's generalsekretær António Guterres har gentagne gange pointeret, at kapitalejere som Nordea Liv & Pension spiller en særlig vigtig rolle i forhold til at drive forandringen indenfor finansverden og økonomien generelt, da de har stor indflydelse på forvaltning af kapitalstrømme. I det arbejde har Net-Zero Asset Owner Alliance en betydelig rolle i kraft af sine ambitiøse mål og konkrete tiltag.

Katja Bergqvist UN meeting 632X340”Siden begyndelsen har vi i Net-Zero Asset Owner Alliance fokuseret på at promovere konkrete og solide metoder for, hvordan vi kan sætte ambitiøse kort- og langsigtede klimamål i overensstemmelse med videnskaben. Med vores seneste rammer har vi et godt grundlag for at nå vores ambitiøse mål for 2025,”siger Katja Bergqvist, adm. Direktør for Nordea Liv & Pension i Norden.

Net-Zero Asset Owner Alliance blev grundlagt i 2019 og består i dag af 33 pensionsfonde, forsikringsselskaber og institutionelle investorer, som tilsammen forvalter over SEK 50.000 mia. Mødet med António Guterres blev holdt for at diskutere alliancens planer for 2021, den kommende lancering af medlemmernes mål for 2025 samt vigtige politiske initiativer inden COP26-klimatopmødet i Glasgow til november.

António Guterres understregede, hvor vigtig den private sektor er i omstillingen til en mere ligeværdig og bæredygtig verden, og han roste alliancens ambitiøse mål og konkrete tiltag.

Katja Bergqvist holdt en tale på mødet, hvor hun hilste de ambitiøse mål, som alliancen havde vedtaget, velkommen og samtidig opfordrede til mere proaktive investeringer.

”I Nordea Liv & Pension fokuserer vi ikke kun på at reducere emissionen, men også på at udvikle og investere i nye klimaløsninger og teknologier. Her spiller vi som langsigtede investorer en vigtig rolle i at bidrage til og fremskynde en ambitiøs klimaomstilling, samtidig med at det skaber nye investeringsmuligheder. Mødet var en succes med klar støtte fra FN's generalsekretær António Guterres,” siger Katja Bergqvist.

Nordea Liv & Pension præsenterer sine emissionsmål for 2025 i løbet af 1. kvartal 2021.

Net-Zero Asset Owner Alliance

Alle medlemmerne i Net-Zero Asset Owner Alliance har forpligtet sig til at opnå CO2-neutrale porteføljer i 2050 i tråd med målet om ikke at overstige den øvre grænse for den globale opvarmning på max. 1,5 °C. Medlemmerne er også blevet enige om at fastsætte delmål hvert femte år – første gang fra 2021 til 2025.

Read more news

Viser 5 ud af 795 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Viser 5 ud af 795 resultater