Sådan udøver Nordea aktivt ejerskab

Hyderabad city India
Indien er et af de lande, hvor vi har et samarbejde med bl.a. medicinalindustrien.
30-11-20 7:00 | Bæredygtighed | Investering

Investorer er i stigende grad nødt til at forholde sig til klimarelaterede risici – og ny lovgivning – og dermed bliver bæredygtighed et vigtigt element i deres strategiske investeringsbeslutninger. ESG-investering er ved at blive mainstream, og i Nordea er vi godt forberedt, da vi støtter de selskaber, vi  investerer i. i deres omstiling til en mere bæredygtig forretningsmodel   

Nordea har i de seneste par år markant styrket sit fokus på ESG-forhold (miljø, sociale forhold og selskabsledelse). Vi har øget indsatsen, både når det gælder udbuddet af produkter, og også i vores brug af data og analyser til at integrere ESG endnu bedre i vores investeringsunivers.    

Sidste år engagerede vi os endnu dybere i de selskaber, vi investerer i, og stemte bl.a. om tusindvis af forslag på over 500 ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger – en stigning på 14 pct. fra året før. 

Engagement er vores foretrukne tilgang

Eric Pedersen 175x125”Nordea er en aktiv ejer – det er vores politik at engagere os i selskaberne i vores porteføljer. Vi tror på, at arbejdet med at sikre en god ESG-praksis i de selskaber, vores fonde har investeret i, er et vigtigt led i at varetage aktionærernes og samfundets interesser på lang sigt,” siger Eric Pedersen, leder af Responsible Investments i Nordea Asset Management.

Nordea Asset Managements aktiviteter indenfor aktivt ejerskab omfatter alle fonde og kan generelt opdeles i tre kategorier:  

Norm- og incidentbaseret engagement: dialog med selskaber, der overtræder internationale normer eller konventioner, eller selskaber, hvor der sker ESG-relaterede hændelser. 

Investeringsbaseret engagement: dialog med selskaber om større ESG-risici og -muligheder forbundet med deres finansielle udvikling. 

Tematisk engagement: dialog om bestemte temaer, fx klimaforandringer, biodiversitet/vandforbrug, menneskerettigheder og god selskabsledelse, herunder forebyggelse af hvidvask, mangfoldighed osv. 

Nylige eksempler omfatter et konsortium af investorer, samlet og ledet af Nordea, mod opførelsen af kulkraftværket Vung Ang 2 i Vietnam, dialog med regeringen i Brasilien om skovrydning og vores langsigtede dialog med medicinalindustrien i Indien.

”Vi bruger en lang række forskellige værktøjer, når vi udøver aktivt ejerskab,” forklarer Eric Pedersen. ”Vi samarbejder med andre investorer, underskriver erklæringer til ledelser og bestyrelser, tager på virksomhedsbesøg og bruger vores rettigheder som aktionærer til at stemme og komme med forslag. Det afhænger af de enkelte situationer, hvor effektive værktøjerne er. I øjeblikket foregår kontakten med de selskaber, vi engagerer os i, via Teams og Zoom som følge af situationen med COVID-19. 

”Vores foretrukne tilgang er altid dialog med selskaberne. Vi har et internt team med 18 eksperter i ansvarlige investeringer udover to eksperter i god selskabsledelse og stemmeret i Nordea Funds – alle med indgående branchekendskab på globalt plan. Vi er imidlertid også parate til at udelukke selskaber, der ikke kan eller vil deltage i en seriøs dialog om de forhold, vi anser for vigtige. De seneste eksempler er den brasilianske kødkoncern JBS og den saudiarabiske oliegigant Aramco.”  

Støtte til selskaber, der leverer reel forandring

Vores tilgang er også synlig i den nye Fossil Fuel policy for sustainable Nordea Funds (pdf, 944 KB), som støtter selskaber i deres omstilling for at opfylde klimamålene i Parisaftalen. Formålet med politikken er at fastholde investeringer i selskaber, der leverer reelle forandringer, og støtte dem, og samtidig gøre det klart, at Nordea Funds som vigtig investor vil begynde at frasælge selskaber, der ikke er i gang med en omstilling. 

Henrika Vikman 232X155Henrika Vikman, leder af Nordea Funds, forklarer, hvorfor Nordea har valgt ikke at anvende en udelukkelsesstrategi: 

”Vores formål med politikken er ikke bare at udelukke alle fossile selskaber, hvilket – hvis det endelige mål er at reducere udledningen af drivhusgasser – ikke har nogen reel effekt. Nordea har en balanceret tilgang til at støtte selskaberne, som tager højde for, at vi ikke slipper af med fossile selskaber ved bare at flytte ansvaret til den næste investor. Men selskaberne skal kunne fremlægge en omstillingsstrategi, der realistisk set gør dem i stand til at overholde Parisaftalen – også i fremtiden.” 

”Vores tilgang er at tilskynde virksomhederne med de største CO2-udledninger til at omstille sig i en mere bæredygtig retning, før det er for sent. Det er et logisk skridt at tage for os som aktive ejere, der stræber efter at gøre en reel forskel og være med til at begrænse klimaforandringerne – og det giver mening ud fra ønsket om at maksimere det risikojusterede afkast på vores investeringer.” 

Vores engagement i tal (2019)

Engagements-2019

Read more news

Viser 5 ud af 795 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Viser 5 ud af 795 resultater