140 af Nordeas fonde stiller strammere krav til investeringer i fossil energi

Business woman walking up some stairs
10-03-21 8:00 | Bæredygtighed | Investering

140 Nordea-fonde strammer nu kravene til investeringer i fossil energi og investerer kun i energiselskaber, der er en del af en grøn omstilling. Kort fortalt skal energiselskaberne have en klar plan for, hvordan de vil leve op til Parisaftalen og skal synligt have startet med at implementere den. I forvejen bruger 73 af Nordeas fonde de skrappere krav eller nogen, der er endnu hårdere. 

Eric Pedersen 232x155“Ingen olie-og gasproducenter lever op til kravene på nuværende tidspunkt, og naturligvis ej heller kulmineselskaber, men en hel del elselskaber gør, forklarer Eric Pedersen,” leder af Responsible Investments i Nordea Asset Management (NAM), den største kapitalforvalter i Norden.

Initiativet er næste skridt i NAM’s investeringsstrategi, der skal medvirke til at mindske den globale opvarmning, som NAM har forpligtiget sig til som stiftende medlem af det internationale Net Zero Asset Managers Initiative.  

Hvad er det så for krav, de 140 fonde nu stiller til energiselskaberne?

“Det vigtigste middel til at begrænse global opvarmning er at mindske udslip fra fossile brændstoffer. Energiselskaberne skal have en strategi for at leve op til Parisaftalen og mindske udslip fra fossile brændstoffer – og de skal have startet det seje træk med at ændre deres forretningsmodel,” siger Eric Pedersen. 

I samme forløb bliver tobaksselskaber også udelukket fra de 140 fonde.

Større gennemsigtighed i markedet for bæredygtige investeringer 

Nordeas nye krav træder i kraft den 10. marts – samme dag som første del af EU's nye regulativ Sustainable Finance Disclosure Regulation træder i kraft, også kaldet SFDR. 

SFDR handler om at skabe gennemsigtighed blandt de mange mere eller mindre grønne fonde og investeringsmuligheder, der spirer frem overalt. 

SFDR opdeler fonde i tre kategorier alt efter, hvor grønne de er: 

  • Artikel 9-fonde, der har en bæredygtig verden som et mål for fonden på linje med finansielt afkast.
  • Artikel 8-fonde, der har forøgede ESG-egenskaber
  • Artikel 6-fonde, som inkluderer alle andre fonde, inklusiv nogle fonde med minimums ESG-kriterier og integration af bæredygtigheds-risici i deres investeringsproces, som for eksempel NAM’s ekskludering af brug af kul.      

Flertallet af Nordeas fonde er nu grønne

Det betyder, at flertallet af Nordeas fonde nu bliver grønne, nemlig 213 styk. 209 bliver artikel 8-fonde og 4 artikel 9-fonde. Der er investeret i alt 120 milliarder euro i fondene. 

Tilbage er 155 resterende fonde i Nordea, hvortil Nordea også stiller krav: 

”Efterspørgslen fra kunderne på bæredygtige investeringsprodukter har aldrig været højere, og er vejen fremad. De tilbageværende fonde, der fortsætter i markedet uden forøgede ESG-egenskaber, møder vi stadigvæk med nogle grundlæggende krav. Vi screener for overtrædelse af menneskerettighederne, vi udelukker kulproducenter, og vi forholder os til miljøpåvirkning og sociale forhold og udelukker, hvis nødvendigt,” forklarer Eric Pedersen. ”Derudover vil vi løbende analysere vores artikel 6-fonde for at finde ud af, hvilke der er kandidater til artikel 8.” 

Læs mere om Nordeas bæredygtighedsmål og vores Fossil Fuel Policy for sustainable funds 

Læs også om de muligheder for bæredygtig investering, vi tilbyder privatkunder på vores markeder i Danmark, Sverige, Norge, Finland

Se også nordeainvestmagasinet.dk/pa-vej-mod-en-fossilfri-fremtid

Kontakt:
Eric Pedersen, Head of Responsible Investments in Nordea Asset Management

+45 30 36 92 45

Read more news

Viser 5 ud af 797 resultater

Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder betaler negative rente

Nordea

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau betyder, at Nordea ændrer grænsen for betaling af negativ rente på indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for ba...

Helge J. Pedersen og Anders Svendsen

Fokus på ECB

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

Aktierne er i nye rekorder og renterne falder tilbage.

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Viser 5 ud af 797 resultater