Nordea scorer højt i nordisk indeks over diversitet

28-01-21 9:19 | Bæredygtighed

I det nyligt offentliggjorte Nordic Business Diversity Index over diversitet blandt topledelsen i børsnoterede selskaber i Norden ligger Nordea på tredjepladsen blandt finske selskaber og på andenpladsen i den finansielle sektor overordnet set i både Finland og Sverige. 

Nordic Business Diversity Index omfatter børsnoterede selskaber i Finland og Sverige, der offentliggør information om mindst tre ud af de fire parametre: kønsfordeling, nationalitet, alder og uddannelsesmæssig baggrund. Den finske virksomhed Neles og Nordea er nye i top-5, da nylige ændringer i ledelsen har givet en større diversitet. Nordea scorer også højt på kønsfordelingen i bestyrelsen.    

”Diversitet og inklusion skal altid starte i den øverste ledelse, og denne rapport giver os et interessant indblik i den nuværende situation. Den viser klart, at vi er på rette kurs. I Nordea har vi fokus på diversitet i organisationen, men også på den løbende forbedring. Vi ved, at diversitet og inklusion gør os bedre, både når det gælder om at levere positive kundeoplevelser, skabe den bedste arbejdsplads og på længere sigt levere de bedste finansielle resultater. Mangfoldighed i tanker er afgørende for at lykkes,” siger koncernchef Frank Vang-Jensen i rapporten.

Bred diversitet blandt medarbejderne

Udover den større diversitet i topledelsen klarer Nordea sig også godt på andre parametre. Der er bred variation med hensyn til alder, uddannelsesmæssig baggrund og arbejdslivserfaring. Det er ikke tilladt i nogen af landene at registrere medarbejdernes etniske baggrund , men vi ved, at der tales over 50 forskellige sprog i Nordea, og det tyder på en bred kulturel diversitet. Der er også et stort engagement blandt medarbejderne via vores Employee Resource Groups (ERG’er) i forhold til at definere udfordringer og muligheder og skabe en inkluderende arbejdsplads.

Finland fører 

Indekset afslører også forskelle mellem de nordiske lande, hvor Finland er lidt foran, når det gælder diversitet: 84 pct. og 62 pct. af de store selskaber i hhv. Finland og Sverige tegner sig for mindst halvdelen af de samlede indekspoint. 

”Vi ser ofte de nordiske lande som meget ens, men rapporten viser tydeligt, at vi har forskellige udgangspunkter. Det kan både være en styrke og en svaghed. Jeg tror, vi kan få meget ud af at lære af hinanden – hvorfor lykkes vi for eksempel med én ting i Finland og en anden i Danmark. Fra Nordeas perspektiv er det en styrke og giver rigtig gode muligheder, at vi opererer i en nordisk sammenhæng. Vi ser også store forskelle mellem store selskaber og mindre og mellemstore selskaber. Jeg synes, det er interessant at reflektere over, hvordan vi kan hjælpe, inspirere og lære af hinanden,” siger Frank Vang-Jensen.

Nordea præsenterer en ny strategi for diversitet og inklusion i foråret og er løbende engageret i menneskerettigheder og ligestilling via samarbejdet med fx Pride og vores strategi for aktivt ejerskab.    

Kønsfordeling i Nordea

Indekset viser, at der stadig er flest mænd i topledelsen. I de store nordiske selskaber er kønsfordelingen i bestyrelserne stort set den samme på tværs af landene, hvor kvinderne udgør 25-36 pct. Når det gælder direktionen halter de store danske og mindre finske selskaber klart bagud. 
 
I Nordea udgør kvinderne 51 pct. af medarbejderne, og mændene 49 pct., mens tallene på ledelsesniveau er hhv. 40 pct. og 60 pct. I Nordeas bestyrelse er 60 pct. mænd og 40 pct. kvinder. 

Om indekset

Undersøgelsen omfattede alle børsnoterede selskaber med en direktion og bestyrelse bestående af mindst fire personer fra Nasdaq Helsinki-hovedlisten og store selskaber fra Nasdaq Stockholm og København. Dette års indeks dækker kun finske og svenske børsnoterede selskaber, da der ikke var tilstrækkelig information tilgængelig om danske selskaber. I alt indgik 244 selskaber.

Read more news

Viser 5 ud af 795 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Viser 5 ud af 795 resultater