Nordeas bestyrelse har truffet beslutning om udlodning af udbytte

Showing Nordea name on headquarter in Stockholm
18-02-21 8:00 | Nordea

Nordeas bestyrelse har i dag besluttet at udlodde EUR 0,07 pr. aktie i udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med bemyndigelsen givet af den ordinære generalforsamling i 2020.

Den Europæiske Centralbank (ECB) udsendte 15. december 2020 en opdateret anbefaling til banker om udlodning af udbytte. ECB forventer overordnet set, at udbytte og aktietilbagekøb forbliver under 15 pct. af det samlede overskud for 2019-20 og ikke overstiger 20 bp af den egentlige kernekapitalprocent frem til slutningen af september 2021. Den 16. december 2020 besluttede Nordeas bestyrelse at følge ECB’s opdaterede anbefaling. På baggrund af anbefalingen og efter dialog med ECB har bestyrelsen i dag besluttet at udlodde EUR 0,07 pr. aktie i udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med bemyndigelsen givet af den ordinære generalforsamling i 2020.

Udbyttet på EUR 0,07 pr. aktie udbetales til aktionærer, som på afstemningsdagen for udbyttebetalingen 22. februar 2021 er registreret i Nordeas aktiebog, der føres af Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP Securities A/S i Danmark. Udbyttebetalingen sker 1. marts 2021 eller hurtigst muligt derefter. 

Generalforsamlingen i 2020 bemyndigede bestyrelsen til at vedtage en udbyttebetaling på højst EUR 0,40 pr. aktie for regnskabsåret 2019 til udlodning i en eller flere rater.

Som meddelt 4. februar 2021 har bestyrelsen besluttet at foreslå, at den ordinære generalforsamling 24. marts 2021 bemyndiger bestyrelsen til at vedtage en udbyttebetaling på højst EUR 0,72 pr. aktie. Det foreslåede beløb på højst EUR 0,72 pr. aktie er i tråd med Nordeas udbyttepolitik og omfatter restbeløbet fra udbyttet i 2019 (EUR 0,33 pr. aktie) samt 70 pct. af nettoresultatet for 2020 (EUR 0,39 pr. aktie).

Read more news

Viser 5 ud af 795 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Viser 5 ud af 795 resultater