Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2012

Selskabsmeddelelse | 13-02-2012 13:00

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling 2011 og består af Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo Abp, Kristina Ekengren, udpeget af den svenske stat, Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden, Peder Hasslev, udpeget af AMF, og Björn Wahlroos, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 22. marts 2012. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer og nyvalg af Peter F Braunwalder. Nomineringsudvalget foreslår genvalg af Björn Wahlroos som bestyrelsesformand.

Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling og valg af Peter F Braunwalder som nyt bestyrelsesmedlem for samme periode. Endvidere foreslås genvalg af Björn Wahlroos som bestyrelsesformand indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Peter F Braunwalder foreslås som nyt bestyrelsesmedlem
Peter F Braunwalder er født i 1950. Han har kandidatgrader i jura og økonomi fra Berns universitet. Peter F Braunwalder var adm. direktør i HSBC Private Bank 2002-2008. Inden da arbejdede han i UBS 1982-2001 og havde forskellige lederstillinger inden for investment banking og private banking. Peter F Braunwalder er bestyrelsesformand i Thommen Medical AG og bestyrelsesmedlem i Banque Heritage og Menuhin Festival Gstaad. Peter F Braunwalder har ingen aktier i Nordea.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos og Kari Stadigh, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som følger: Björn Wahlroos er bestyrelsesformand, og Kari Stadigh er adm. direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Valg af revisor
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af KPMG AB som revisor for perioden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår uændret vederlag til bestyrelsen, hvilket indebærer, at den ordinære generalforsamling fastsætter honorar til bestyrelsesmedlemmerne på EUR 252.000 til formanden, EUR 97.650 til næstformanden og EUR 75.600 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde i aflønningsudvalget, revisionsudvalget og risikoudvalget på EUR 16.600 til udvalgsformanden og EUR 12.900 til de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave på den ordinære generalforsamling 2013 at fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og honorar til revisor.
 

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, +46 8 792 81 12

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring 1.400 filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.
www.nordea.com

Documents