Økonomisk Perspektiv: Et glimt af håb

| 27-03-2012 09:00

Udsigterne for verdensøkonomien synes lysere, efter et dramatisk 2011, hvor faren for en ny nedsmeltning på de finansielle markeder var overhængende. Det skyldes dels, at den europæiske statsgældskrise er blevet solidt inddæmmet, dels at det spirende amerikanske opsving synes at have bidt sig fast. Samtidig tyder den seneste udvikling på, at afmatningen i de fremstormende emerging markets økonomier forbliver beskeden. Der er således udsigt til en vækst i verdensøkonomien på 3% i år mod 3,3% i 2011. Til næste år skønner vi, at væksten accelererer til 3,5%. siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Vi venter, at ECB under Mario Draghis ledelse vil fortsætte med at understøtte den økonomiske udvikling selvom inflationen for tiden er ret høj som følge af den markante stigning i olieprisen, siger Helge J. Pedersen. Således vil ECB først hæve renten i begyndelsen af 2014, og det vil også være med til at holde hånden under den hjemlige danske økonomi. Fordi Danmark har status af sikker havn på de finansielle markeder vil renten herhjemme også være ultra lav henover de kommende år forudser Helge J. Pedersen, som skønner at Danmarks økonomiske vækst lander på 1,2 % i år. I 2013 vil væksten tiltage til 1,7%.

Privatforbrug i Danmark er nøglen til vækst

Eksporten har været en usædvanlig stabil drivkraft i det spirende opsving herhjemme, men vi forudser nu en markant afmatning i eksportfremgangen i år, som følge af lavere vækst på nogle af de vigtigste eksportmarkeder i euroområdet og Sverige. I 2013 vil eksportvæksten atter tiltage i styrke.

Derfor er det så meget desto vigtigere, at der kommer gang i den hjemlige efterspørgsel. Og der er tegn på, at det private forbrug nu endelig står foran en vending. Det skyldes både stabiliseringen på arbejdsmarkedet, men også regeringens bebudede kick-start af økonomien. Således er der udsigt til, at en del af efterlønsmidlerne vil blive omsat i privatforbrug, men også den markante vækst i de finansielle formuer som følge af udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne trækker i retning af større købelyst i husholdningerne.

Ingen ny forbrugsfest
Der er dog ikke udsigt til nogen ny forbrugsfest. Dels ligger boligmarkedet fortsat underdrejet, dels er der risiko for, at den økonomiske krise har ført til en generelt større grad af forbrugstilbageholdenhed i befolkningen, siger Helge J. Pedersen.

På den anden side er det vores opfattelse, at prisfaldet på ejerboliger hører op i løbet af året, og i forbindelse med det svage klima i bygge- og anlægssektoren er det værd at fremhæve, at netop denne sektor bliver begunstiget af regeringens beslutning om at fremrykke af offentlige investeringer.

På den baggrund er der bestemt et glimt af håb for fremtiden, siger Nordeas cheføkonom.

Se rapporten på www.nordea.com/eo/dk.
 

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom   Helge J. Pedersen                 33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen             33 33 31 71

Documents