Tilbagekøb af C-aktier til langsigtet incitamentsordning 2012

Selskabsmeddelelse | 24-04-2012 08:00

Nordeas ordinære generalforsamling traf beslutning om en rettet udstedelse af 2.679.168 C-aktier til RBS og en bemyndigelse til bestyrelsen om at tilbagekøbe C-aktierne. Udstedelsen og tilbagekøbet er et led i gennemførelsen af Nordeas langsigtede incitamentsordning 2012. Købet finder sted i perioden fra 27. april til 25. maj 2012. Vederlaget for de købte aktier betales kontant til en kurs på EUR 1 pr. aktie plus et administrationsgebyr. Kursen forventes at være ca. EUR 1,011 pr. aktie. Købet omfatter også en såkaldt midlertidig aktie, som Euroclear Sweden AB betegner som en ”betald tecknad aktie” (”BTA”) tilknyttet en C-aktie. I øjeblikket har Nordea 18.003.281 egne aktier og ingen egne C-aktier eller BTA’er tilknyttet en C-aktie.

RBS har meddelt Nordea, at man har til hensigt at acceptere tilbuddet.

Når samtlige 2.679.168 C-aktier er købt, vil bestyrelsen konvertere dem til ordinære aktier.

 
Yderligere information:

Steen Christensen, Group Human Resources, 33 33 30 49
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

 
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents