Verdensøkonomien er i lavt gear

| 04-09-2012 09:00

Euroområdet er igen på vej i recession, mens USA og resten af verden henover sommeren har oplevet en betydelig økonomisk afmatning. Det gør sig også gældende for de nordiske lande med undtagelse af Norge.

- Vi er dog af den opfattelse, at der er bedre tider forude, men usikkerheden er stor. Pengepolitikken vil fortsat være særdeles lempelig hen over de kommende år, hvor opstramningen af finanspolitikken i euroområdet også løjer af. Og gældsnedbringelse vil fortsat være et nøgleord både for den private og offentlige sektor, og kreditvæksten vil være svag. Der er således udsigt til en meget moderat vækst i verdensøkonomien på 3,1 pct. i år, som øges til 3,5 pct. og 3,8 pct. i 2013 og 2014, siger Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.

- Prognosen er baseret på en forventning om, at gældskrisen i euroområdet bliver løst, og at de amerikanske politikere efter præsidentvalget finder en løsning på de store statsfinansielle udfordringer, som præger USA. Ellers vil prognosen nok være for optimistisk, siger Helge J. Pedersen.

Den ventede fremgang i euroområdet afhænger meget af, at virksomhederne og forbrugerne igen kommer til lommerne og øger investeringerne og forbruget, for eksportudsigterne er meget svage. Det kræver tillid til euroområdets fremtid, som både den Europæiske Centralbank og de politiske kredse nu forsøger at indgyde på de finansielle markeder.

Dansk vækst lader vente på sig
Danmarks position som sikker havn på de finansielle markeder har ført til rekordlave renter. Alligevel præger lav vækst og stor usikkerhed dansk økonomi, som fortsat hænger fast i det dødvande, der siden efteråret 2010 har holdt aktiviteten fastlåst på et stort set uændret niveau.

- Økonomien vil dog over de kommende kvartaler gradvist finde tilbage på vækstsporet trukket af et stort uforløst potentiale i husholdningerne, som gradvist vil blive vekslet til et stigende forbrug. Samtidig understøttes væksten af en forsinket effekt fra den offentlige sektor, hvor både forbruget og investeringerne ventes at bidrage positivt, siger Helge J. Pedersen.

I år vil væksten lande på 0,7 pct. for derefter gradvist at stige til 1,9 pct. i 2013 og 2,1 pct. i 2014. Det giver også belæg for at vente, at arbejdsmarkedet, som har udviklet sig svagt i den forløbne del af 2012, vil vende til det bedre i løbet af 2013.

- Boligmarkedet står også foran en langsom bedring. Alt tyder på, at boligpriserne siden årets start har stabiliseret sig. Vi forventer, at denne udvikling markerer et skifte på det danske boligmarked, hvor de historisk lave finansieringsomkostninger og et stort opsparet efterspørgselsbehov efterhånden konsoliderer markedet, siger Helge J. Pedersen.

Se rapporten på www.nordeamarkets.com

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom   Helge J. Pedersen           33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen       33 33 31 71

Documents