Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Selskabsmeddelelse | 24-10-2012 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
”65.000 nye relationskunder i privatkundesegmentet og en yderligere styrkelse af relationerne med erhvervskunder har trods det lave renteniveau ført til de højeste indtægter og det højeste ordinære resultat nogensinde i de første ni måneder af et år.

Vi fortsætter med at øge effektiviteten i tråd med vores plan for det nye normale. Omkost­nin­ger­ne er uændret, og kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital er steget til 12,2. Vi lever op til likviditetskravene og har solid adgang til internationale fundingmarkeder.

Indtægterne var lavere end i kvartalet før, men har aldrig før været så høje i et 3. kvartal. I peri­oden 1.-3. kvartal viste indtægterne en fremgang på 10 pct., og ordinært resultat steg 14 pct.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1.-3. kvartal 2012 i forhold til 1.-3. kvartal 2011 (3. kvartal 2012 i forhold til 2. kvartal 2012):

  • De samlede driftsindtægter steg 10 pct. (faldt 5 pct.)
  • Ordinært resultat steg 14 pct.* (faldt 16 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 12,2 fra 11,0 før overgangsbestemmelser (stigning fra 11,8)
  • Omkostningsprocent faldt til 51 fra 54* (stigning til 52 fra 50)
  • Nedskrivningsandel steg til 27 bp fra 20 bp (stigning til 30 bp fra 26 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,4 pct., en stigning fra 10,6 pct.* (fald til 10,1 pct. fra 12,5 pct.)
              
Hovedtal, EUR mio. 3. kvt.
2012
2. kvt
2012
Ændr.
pct.
3. kvt.
2011
Ændr.
pct.
1.-3. kvt.
2012
1.-3. kvt.
2011
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.441 1.462 -1 1.379 4 4.323 4.029 7
Driftsindtægter i alt 2.469 2.606 -5 2.091 18 7.606 6.943 10
Resultat før nedskrivninger 1.176 1.316 -11 678 73 3.747 2.990 25
Nedskrivninger på udlån, netto -254 -217 17 -112 127 -689 -472 46
Nedskrivningsandel, ann., bp 30 26   14   27 20  
Ordinært resultat 922 1.099 -16 566 63 3.058 2.518 21
Ordinært resultat, justeret       737* 25   2.689* 14
Risikojusteret resultat 749 851 -12 485 54 2.399 1.899 26
Resultat pr. aktie (udv.), EUR 0,17 0,21   0,10   0,57 0,46  
Egenkapitalforrentning, pct. 10,1 12,5   6,5   11,4 10,0  
Egenkapitalforrentning,
justeret, pct.
      8,5*     10,6*  

* Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal 2011.
For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2012 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,44, 7,51 og 8,73.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Documents