Årsregnskabsmeddelelse 2012

Selskabsmeddelelse | 30-01-2013 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”I 2012 havde vi flere kunder, mere kapital og højere lønsomhed end nogensinde før. Vi er foran planen, der blev iværksat i 2011. Dermed har vi lagt fundamentet for at skabe fremtiden for Nordea med tættere kunderelationer, uændrede omkostninger og øget egenkapitalforrentning.

85.000 nye relationskunder og flere forretninger med vores kunder har ført til øgede indtægter i kvartalet og i 2012. Vi har nået vores mål om uændrede omkostninger i 2012. Selvom udlånet steg 3 pct., blev de risikovægtede aktiver reduceret med 9 pct.

Egenkapitalforrentningen steg i 2012 til 11,6 pct., og kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steg til 13,1. Der foreslås et udbytte på EUR 0,34, hvilket svarer til en payout ratio på 44 pct. i tråd med vores udbyttepolitik.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

2012 i forhold til 2011 (4. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal 2012):

  • Driftsindtægter steg 8 pct. (steg 7 pct.), ordinært resultat steg 11 pct.* (steg 15 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 13,1 fra 11,2 før overgangsbestemmelser (stigning fra 12,2)
  • Nedskrivningsandel steg til 28 bp fra 23 bp (fald til 29 bp fra 30 bp)
  • Kapital under forvaltning på EUR 218 mia., en stigning på 16 pct. (stigning på 4 pct.)
  • Egenkapitalforrentning på 11,6 pct., en stigning fra 11,1 pct.* (stigning til 12,1 pct. fra 10,1 pct.)
  • Foreslået udbytte pr. aktie EUR 0,34 (EUR 0,26 i 2011)
  • Ambitiøst finansielt mål og ny kapitalpolitik
Hovedtal, EUR mio. 4. kvt.
2012
3. kvt.
2012
Ændr.
pct.
4. kvt.
2011
Ændr.
pct.
2012 2011 Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.429 1.441 -1 1.427 0 5.752 5.456 5
Driftsindtægter i alt 2.630 2.469 7 2.558 3 10.236 9.501 8
Resultat før nedskrivninger 1.303 1.176 11 1.292 1 5.050 4.282 18
Nedskrivninger på udlån, netto -244 -254 -4 -263 -7 -933 -735 27
Nedskrivningsandel, ann., bp 29 30   33   28 23  
Ordinært resultat 1.059 922 15 1.029 3 4.117 3.547 16
Ordinært resultat, justeret             3.718* 11*
Risikojusteret resultat 846 749 13 815 4 3.245 2.714 20
Resultat pr. aktie (udv.), EUR 0,21 0,17   0,19   0,78 0,65  
Egenkapitalforrentning, pct. 12,1 10,1   12,3   11,6 10,6  
Egenkapitalforrentning, justeret, pct.             11,1*  

* Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal 2011.
For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 4. kvartal 2012 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,44, 7,48 og 8,71.    

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Documents