Økonomisk Perspektiv: Langsom vending

| 19-03-2013 09:00

Både USA og Kina har udsigt til en solid fremgang over de kommende år, og der er håb om, at Japan kan genrejse sig og komme ud af mange års mager økonomisk udvikling. Det svage led i den globale vækstkæde er fortsat eurozonen, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen, som forudser en vækst i verdensøkonomien i år på 3,3 pct. der tiltager til 4 pct. i 2014.

Der er stadig mange ledige ressourcer i de store lande, så renten vil forblive lav over de kommende år. Det forventes således ikke, at ECB hæver renten før mod slutningen af 2014. Så længe der fortsat er tillid til dansk økonomi, betyder det samtidig, at Nationalbanken kan gå varsomt til værks over de kommende år med sine rentestigninger.

Ifølge Helge J. Pedersen er den lave rente godt nyt for dansk økonomi, som blev hårdt ramt af den internationale svækkelse i efteråret 2012. Eksporten, som ellers har været solstrålehistorien de seneste år, faldt markant i årets sidste kvartal, og selvom den hjemlige efterspørgsel stabiliserede sig, står Danmark igen med det ene ben i recession.

Reformkursen styrker vækstgrundlaget
På den baggrund har Nordea nedjusteret forventningerne til 2013, hvor det nu forventes, at dansk økonomi må tage til takke med en beskeden fremgang på 0,5 pct.

Væksten vil dog tiltage yderligere til 1,5 pct. i 2014, i takt med, at det internationale opsving tager fart, og privatforbruget og investeringsaktiviteten vokser herhjemme. Regeringens reformpolitik har nemlig gødet jorden for, at dansk økonomi står godt rustet, når de internationale konjunkturer atter vender. Danmarks konkurrenceevne er grundlæggende god, og på et tidspunkt vil de kortsigtede tiltag for at øge privatforbruget og investeringsaktiviteten også slå igennem, siger Helge J. Pedersen.

I takt med at dansk økonomi kommer tilbage på vækstsporet, vil beskæftigelsessituationen forbedres, men Nordea forventer kun et beskedent fald i arbejdsløsheden over prognoseperioden. Udviklingen på arbejdsmarkedet hænger på længere sigt også sammen med udviklingen på boligmarkedet, som står over for to afgørende udfordringer. For det første udsigten til stigende renter, der vil give højere finansieringsomkostninger. For det andet den geografiske polarisering, hvor boligmarkedet omkring de største byer oplever fremgang – både i forhold til omsætning og prisudvikling, mens andre områder fortsat vil befinde sig i et dødvande. Først når disse to udfordringer er løst, tør vi for alvor tro på rigtig bedre tider for den hjemlige økonomi, påpeger Nordeas cheføkonom, som vurderer, at boligpriserne over de kommende år vil stige nogenlunde i takt med den almindelige prisudvikling.

Se rapporten på www.nordeamarkets.com.

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom Helge J. Pedersen                 33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen             33 33 31 71

Documents