Økonomisk Perspektiv: Hvem kan sejle foruden vind

| 11-06-2013 09:00

Især euroområdet døjer med at komme op i tempo, men også den kinesiske økonomi har store udfordringer for tiden, påpeger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen, som forudser en vækst i verdensøkonomien i år på 3,2%, der tiltager til 4,0% i 2014. Knap så godt vil det gå i Norden.

- De nordiske lande er små åbne økonomier, og de svagere internationale konjunkturer har derfor betydet, at vi har set os nødsaget til at nedjustere vores forventning til væksten i Finland og Danmark for både 2013 og 2014. Vi holder i store træk vurderingen af svensk økonomi uændret i forhold til marts-prognosen, men ser ind i en svagere norsk udvikling til næste år end tidligere ventet, siger Helge J. Pedersen, der regner med, at de nordiske lande set under ét vil vokse med 1,2% i år og 2% i 2014.

Dansk økonomi har svært ved at finde rytmen
Dansk økonomi befinder sig i et langt intermezzo, der på fjerde år fastholder aktivitetsvæksten omkring nul. Senere på året og navnlig ind i 2014 venter vi dog, at denne sidelæns bevægelse vil blive afløst af en moderat stigende vækst – primært trukket af en stigende indenlandsk efterspørgsel i form af et højere privatforbrug og en stigende investeringsaktivitet. Nu venter vi en økonomisk vækst i år på 0,3% i år, stigende til 1,3% i 2014.

- En væsentlig årsag til nedjusteringen er den vigende aktivitet på nærmarkederne i Tyskland, Sverige og Storbritannien, som har sat dansk eksport under pres. Nedgangen i eksporten kommer dog samtidig med, at den underliggende konkurrenceevne er blevet styrket – både via en betydeligt lavere lønvækst end i de vigtigste samhandelspartnere og gennem strukturelle tiltag rettet imod at forbedre rammevilkårene for danske virksomheder. Det betyder, at dansk økonomi i dag står bedre rustet til at få del i en global opdrift, når de internationale konjunkturer igen blæser mildere vinde ind over den forkølede danske økonomi, siger Helge J. Pedersen.

Optimisme at spore på boligmarkedet
Til trods for den svage udvikling i den økonomiske aktivitet har arbejdsmarkedet udviklet sig meget stabilt. Det indikerer en svag udvikling i produktiviteten, og betyder også, at vi formentlig først ser en fremgang i beskæftigelsen hen mod midten af næste år. Det kan også få konsekvenser for udviklingen på boligmarkedet, som dog for tiden er præget af spirende optimisme – understøttet af den rekordlave rente, som vil være gældende lang tid fremover.

- Vi venter nu svagt stigende reale priser henover prognoseperioden, drevet af udviklingen i og omkring de store byer. Det kan også påvirke forbrugerne i positiv retning. Husholdningernes finansielle formuer er rekordstore, men de senere års fald i boligformuerne og et generelt fald i forbrugernes tillid til fremtiden betyder, at familien Danmark fortsat holder pengepungen tæt til kroppen, siger Nordeas cheføkonom, som venter, at det private forbrug vil vokse med beskedne 0,4% i år for derefter at accelerere til en vækst på 1,6% i 2014.

     
Se rapporten på nordeamarkets.com.

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom   Helge J. Pedersen              33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen          33 33 31 71

Documents