Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Selskabsmeddelelse | 17-07-2013 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”I en usikker makroøkonomisk situation leverer vi fortsat i henhold til vores plan om at styrke indtægterne, øge omkostningseffektiviteten og forbedre vores kapitalposition. I 2. kvartal bød vi 23.000 nye relationskunder velkommen i Nordea, og vi har styrket vores position som den førende erhvervsbank i Norden og de baltiske lande.

Den nyligt offentliggjorte undersøgelse fra Prospera viser, at store virksomheder i de nordiske lande anser Nordea for at være den bedste bank i Norden, hvilket også blev bekræftet af Euromoneys kåring af Nordea som bedste bank og bedste investeringsbank i Norden og de baltiske lande.

De samlede omkostninger har været uændrede 11 kvartaler i træk. Kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steg til 14,0, og proforma Basel III-kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital er mindst 14,0.

Vi ser en fortsat stabilisering af kreditkvaliteten. Nedskrivninger på udlån faldt til 22 bp i 2. kvartal 2013. Nedskrivninger på udlån i Danmark og på shippingområdet faldt.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1. halvår 2013 i forhold til 1. halvår 2012 (2. kvartal 2013 i forhold til 1. kvartal 2013)¹:

  • De samlede driftsindtægter er uændrede (fald på 1 pct.)
  • Ordinært resultat er uændret (stigning på 1 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 14,0 fra 11,8 (stigning fra 13,2)
  • Omkostningsprocent steg til 51 (fald til 50)
  • Nedskrivningsandel faldt til 23 bp fra 24 bp (fald til 22 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,3 pct., et fald fra 12,1 pct. (stigning til 11,5 pct. fra 11,1 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter¹, EUR mio. 2. kvt
2013
1. kvt
2013
Ændr.
pct.
2. kvt
2012
Ændr.
pct.
1. halvår
2013
1. halvår
2012
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.391 1.358 2 1.415 -2 2.749 2.788 -1
Driftsindtægter i alt 2.490 2.506 -1 2.546 -2 4.996 5.016 0
Resultat før nedskrivninger 1.234 1.239 0 1.287 -4 2.473 2.513 -2
Nedskrivninger på udlån, netto -186 -198 -6 -203 -8 -384 -418 -8
Nedskrivningsandel, ann., bp 22 23 24 23 24
Ordinært resultat 1.048 1.041 1 1.084 -3 2.089 2.095 0
Risikojusteret resultat 853 854 0 867 -2 1.707 1.678 2
Resultat pr. aktie (udv.) (fort. akt.), EUR 0,20 0,19 0,20 0,39 0,39
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR 0,19 0,20 0,21 0,39 0,40
Egenkapitalforrentning, pct. 11,5 11,1 12,5 11,3 12,1

For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2013 for hhv. DKK, NOK og SEK:7,46, 7,48 og 8,50.
¹) Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Documents