Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Selskabsmeddelelse | 23-10-2013 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Trods den nuværende situation med lav vækst og lave renter steg Nordeas indtægter 3 pct. i lokal valuta (stigning på 1 pct. rapporteret) i forhold til 3. kvartal 2012 primært drevet af indtægter fra opsparingsprodukter. Omkostningerne faldt i lokal valuta (et fald på 3 pct. rapporteret), nedskrivninger på udlån blev reduceret med 26 pct. (28 pct.), og ordinært resultat steg 15 pct. (12 pct.). Vi har i løbet af de seneste 12 måneder budt 87.000 nye relationskunder velkommen, og tidsskriftet World Finance har udnævnt Nordea til bedste bank i Norden.

Kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steg 2,2 procentpoint til 14,4 primært som følge af en stærk kapitalopbygning og stram udlånsdisciplin. Vi har fortsat fuldt fokus på omkost­ningseffektivitet og ser, at vores initiativer leverer bedre end forventet.

Kreditkvaliteten stiger fortsat, især inden for shipping. Nedskrivninger på udlån i koncernen faldt til 20 bp, og værdiforringede lån var stort set uændrede.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012 (3. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013)¹:

  • De samlede driftsindtægter er uændrede (fald på 3 pct.)
  • Ordinært resultat steg 3 pct. (fald på 3 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 14,4 fra 12,2 (stigning fra 14,0)
  • Omkostningsprocent uændret på 51 (stigning til 51 fra 50)
  • Nedskrivningsandel faldt til 22 bp fra 26 bp (fald til 20 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,2 pct., et fald fra 11,4 pct. (fald til 10,8 pct. fra 11,5 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter¹, EUR mio. 3. kvt. 2013 2. kvt. 2013 Ændr. pct. 3. kvt. 2012 Ændr. pct. 1.-3. kvt. 2013 1.-3. kvt. 2012 Ændr. pct.
Nettorenteindtægter 1.386 1.391 0 1.393 -1 4.135 4.181 -1
Driftsindtægter i alt 2.426 2.490 -3 2.412 1 7.422 7.428 0
Resultat før nedskrivninger 1.192 1.234 -3 1.146 4 3.665 3.659 0
Nedskrivninger på udlån, netto -171 -186 -8 -236 -28 -555 -654 -15
Nedskrivningsandel, ann., bp 20 22   27   22 26  
Ordinært resultat 1.021 1.048  -3 910 12 3.110 3.005 3
Risikojusteret resultat 823 853  -4 768 7 2.530 2.446 3
Resultat pr. aktie (udv.)
(fort. akt.), EUR
0,19 0,20   0,17   0,58 0,56  
Resultat pr. aktie (udv.)(saml. akt.), EUR 0,19 0,19   0,17   0,58 0,57  
Egenkapitalforrentning, pct. 10,8 11,5   10,3   11,2 11,4  

For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2013 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 7,66 og 8,58.
¹) Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.
                 

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Documents