Nordea udsteder hybrid kernekapital til rekordlave renter

Selskabsmeddelelse | 17-09-2014 08:00

Nordea har styrket sit kapitalgrundlag yderligere ved at udstede hybrid kernekapital for USD 1,5 mia. Udstedelsen består af et lån uden udløbsdato på USD 1 mia. med mulighed for indfrielse efter fem år og et lån uden udløbsdato på USD 500 mio. med mulighed for indfrielse efter ti år. Renten på lånene er henholdsvis 5,5 pct. og 6,125 pct., hvilket er det laveste niveau for tilsvarende lån udstedt i USD.

Den vellykkede udstedelse af de nye kapitalinstrumenter er led i Nordeas langsigtede planlægning og i tråd med bankens tidligere udmelding.

Transaktionen øger Nordeas kernekapitalprocent med 75 bp, hvilket yderligere styrker Nordeas position som en af de bedst kapitaliserede banker i Europa. Nordeas kernekapitalprocent udgør herefter 17,0 proforma.

  
Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

  
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents