Økonomisk Perspektiv: Behov for vitaminer

| 02-12-2014 09:00

Dansk økonomi er vokset uafbrudt siden midten af 2013. Det er den længste periode med positiv vækst i otte år. Det øger håbet om, at krisen langt om længe er ved at slippe sit tag i dansk økonomi. Den spændte politiske situation i Europa udgør dog en betydelig risiko for, at udviklingen i eksporten fortsat kan skuffe.

- Over de kommende år forventer vi, at væksten vil accelerere moderat i takt med en stigende global efterspørgsel og en forøget efterspørgsel i den hjemlige økonomi. De mere positive udsigter bliver hjulpet godt på vej af det dramatiske og overraskende fald i olieprisen, der virker som en ekstra vitaminpille i en mørk og kold tid, siger Nordea cheføkonom Helge Pedersen.

Privatforbruget på vej op i gear
Husholdningernes forbrug tegner sig for omkring halvdelen af efterspøgslen i dansk økonomi. Derfor er en stigende købelyst i husholdningerne en afgørende forudsætning for, at væksten i den samlede danske økonomi vender tilbage.

- Forudsætningerne for, at der kommer mere gang i privatforbruget, er absolut tilstede givet kombinationen af en stigende beskæftigelse, en stabilisering af boligmarkedet og højere købekraft i befolkningen, siger Helge J. Pedersen.

Offentlige finanser under pres
De offentlige finanser kan komme under pres i 2015, men underskuddet forventes at holde sig lige inden for 3%-grænsen. Yderligere fald i olieprisen kan udgøre en joker for om grænsen brydes, især hvis væksten svigter. Det betyder, at råderummet for at stimulere økonomien yderligere er tæt på udelukket.

- Det er også værd at holde sig for øje, at renten i lang tid fremover vil være rekordlav. Den meget lave inflation og fortsat høje arbejdsløshed i euroområdet betyder, at ECB vil understøtte den økonomiske udvikling gennem en ekstremt lempelig pengepolitik. Vi venter ikke, at ECB sætter renten op før tidligst i 2017. Så længe der ikke opstår fundamental usikkerhed om dansk økonomi, vil den usædvanligt lave rente også komme danskerne til gode, siger Helge J. Pedersen.

Nordea venter en vækst i verdensøkonomien på 3,3 % i år, som tiltager til 3,8% i 2015 og små 4% i 2016.

Se rapporten på nordea.com

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom   Helge J. Pedersen              33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen           33 33 31 71

Documents