Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2015

Selskabsmeddelelse | 27-01-2015 18:35

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2014 og består af Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo Abp, Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden, Per Frennberg, udpeget af Alecta, Monica Caneman, udpeget af Fjärde AP-fonden, og Björn Wahlroos, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 19. marts 2015. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Elisabeth Grieg, som ikke stiller op til genvalg, og nyvalg af Silvija Seres og Birger Steen. Nomineringsudvalget foreslår genvalg af Björn Wahlroos som bestyrelsesformand.

Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling, og at Silvija Seres og Birger Steen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Det foreslås desuden, at Björn Wahlroos genvælges til bestyrelsesformand indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Silvija Seres og Birger Steen foreslås som nye medlemmer af bestyrelsen
Silvija Seres er født i 1970. Hun har en MBA fra INSEAD, en ph.d i matematik fra Oxford University og en kandidatgrad i datateknik fra Oslo Universitet. Silvija Seres er associate partner i TechnoRocks AS og arbejder som investor, rådgiver og bestyrelsesmedlem i virksomheder inden for it, telekommunikation, medier og energi. Hun var administrerende direktør i TechnoRocks AS i 2011-2015. I perioden 2008-2011 var hun Director i Business Management hos Microsoft Norge, og i 2004-2008 var hun Vice President i Services Strategic Development, Product Marketing og Strategic Development hos Fast Search & Transfer ASA i Boston, USA og i Oslo. Inden da var hun ansat ved flere universiteter og forskningsinstitutter. Blandt andet var hun Prize Fellow, tutor og forelæser ved Oxford University i 1997-2003, gæsteforsker ved Chinese Academy of Sciences i Beijing, Kina i 2003, adjunkt og programansvarlig ved Dar Al Hekma University i Jeddah, Saudi-Arabien i 2002, gæsteforsker ved DEC/Compaq Systems Research Center i Palo Alto, USA i 1999 og forsker ved Norsk Regnesentral i Oslo i 1996-1997. I perioden 1994-1996 arbejdede hun som it-konsulent hos Skrivervik Data i Oslo.

Silvija Seres er næstformand for bestyrelsen i Norsk Tipping AS og bestyrelsesmedlem i Enoro AS, The North Alliance AS, Academedia AB, Syncron AB, Kezzler AS, Camo AS, Buypass AS, Electronic Chart Centre AS, Eidsiva Vekst AS, Simula Research Laboratory AS og Transparency International Norge. Hun er medlem af Teknologirådet i Norge, ekspertmedlem af Forskningsrådet i Norge, medlem af Instituttrådet i Sintef IKT og medlem af bedriftsforsamlingen og nomineringsudvalget i Telenor ASA. Silvija Seres gennemgår i øjeblikket sine poster for at sikre, at hun opfylder reglerne om begrænsning af antallet af bestyrelsesposter på generalforsamlingen, og hun vil tage de skridt, der måtte være nødvendige i forhold hertil.

Silvija Seres har ingen aktier i Nordea.

Birger Steen er født i 1966. Han er civilingeniør i datateknik fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet og har en MBA fra INSEAD. Birger Steen er administrerende direktør i Parallels Holdings Ltd., en global softwarevirksomhed i Seattle, USA. I perioden 2002-2010 arbejdede han hos Microsoft: i 2009-2010 som Vice President i Worldwide SMB & Distribution hos Microsoft Corporation, i 2004-2009 som General Manager hos Microsoft Russia og i 2002-2004 som General Manager hos Microsoft Norge. I perioden 2000-2002 var han administrerende direktør hos Scandinavia Online AS, i 1996-1999 Vice President i Business Development hos Schibsted ASA, i 1993-1996 var han ansat som konsulent hos McKinsey & Company og i 1992-1993 som oliehandler og administrerende direktør hos Norwegian Oil Trading AS.

Birger Steen er medlem af bestyrelsen i Schibsted ASA og medlem af Board of Trustees for Nordic Heritage Museum i Seattle.

Birger Steen har ingen aktier i Nordea.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos og Kari Stadigh, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som følger: Björn Wahlroos er bestyrelsesformand og Kari Stadigh er direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Valg af revisor
Nomineringsudvalget foreslår nyvalg af Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor for perioden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår, at den ordinære generalforsamling fastsætter honorar til bestyrelses­medlemmerne på EUR 279.000 til formanden, EUR 132.500 til næstformanden og EUR 86.250 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde i aflønnings­udvalget, revisionsudvalget og risikoudvalget på EUR 35.000 til formanden for udvalget og EUR 25.000 til de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Den foreslåede forhøjelse af bestyrelsens vederlag er 7,5 pct. for samtlige bestyrelsesmedlemmer, og vederlaget for udvalgsarbejde forhøjes med 64 pct. for formanden og 65 pct. for de øvrige medlemmer. Den samlede foreslåede forhøjelse er 15,5 pct. Nomineringsudvalget konstaterer, at bestyrelsesarbejdet i Nordea er blevet mere komplekst og tidskrævende og kræver et mere omfattende forberedelsesarbejde i bestyrelsesudvalgene. Nomineringsudvalget har ligeledes foretaget en sammenligning med andre nordiske banker. De nye regler om begrænsning af antallet af bestyrelsesposter har gjort, at flere af bestyrelsesmedlemmerne har trukket sig fra andre bestyrelsesposter. Alt dette tilsammen berettiger en forhøjelse på 15,5 pct.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave på den ordinære generalforsamling 2016 at fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og honorar til revisor.

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, +46 8 792 81 12

Documents