Økonomisk Perspektiv: Usædvanlige tider

| 11-03-2015 09:00

Dansk økonomi står midt i en brydningstid, hvor krisetegnene for alvor synes at være trukket i baggrunden. De seneste seks kvartaler i træk har væksten været positiv, og vi forventer, at fremgangen vil fortsætte over de kommende år med en vækst i år på 1,5 pct. og nå 1,9 pct. i 2016.

-  For begge år er det en smule højere end skønnet i vores seneste prognose fra december sidste år. Det skyldes blandt andet de internationale konjunkturer på nærmarkederne, der synes bedre end i efteråret, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

De lave oliepriser har givet europæisk økonomi et skub i den rigtige retning, og samtidig betyder svækkelsen af kronekursen, at konkurrenceevnen er blevet forbedret. Det giver bedre muligheder for eksporterhvervene. Også den hjemlige efterspørgsel rører på sig.

-  Det er særdeles positivt, at virksomhedernes investeringsaktivitet nu atter langsomt er på vej frem, ligesom husholdningernes forbrug er kommet på rette kurs – ikke mindst hjulpet af rekordlave renter, stigende realløn og bedring på boligmarkedet. Samtidig er situationen på arbejdsmarkedet vendt til det bedre, hvilket også kan løfte forbrugs- og investeringslysten yderligere, siger Helge J. Pedersen.

Den historisk lave inflation kan især tilskrives det markante fald i olieprisen, som har ført til lavere priser på bl.a. transport og opvarmning. Vi venter, at den danske inflation vil forblive omkring det nuværende niveau over de kommende måneder, men senere på året vil effekten af de lavere oliepriser dog begynde at falde ud af de årlige ændringer i forbrugerpriserne. Det vil få inflationen til igen at kravle gradvist højere op.

Den lave inflation er et globalt fænomen og den primære årsag til, at den europæiske centralbank, ECB, har sat sin styringsrente i negativt territorium og bl.a. indført et kvantitativt lempelsesprogram. Eftersom Nationalbanken fører fastkurspolitik har de negative renter i euroområdet haft stor betydning for, at Danmark for tiden oplever rekordlave renter.

-  Det er vores klare opfattelse, at Nationalbanken vil videreføre den nuværende valutakurspolitik. Derfor kan vi se frem til en lang periode med meget lave renter i Danmark, da vi ikke venter, at ECB sætter renten op før 2017. Det betyder dog også, at der er risiko for, at der dannes lokale boligprisbobler, og det er noget, som i givet fald må adresseres gennem andre økonomisk politiske instrumenter, siger Helge J. Pedersen.

Nordea venter en vækst i verdensøkonomien på 3,4 pct. i år, som tiltager til 3,7 pct. i 2016.
Se rapporten på nordea.com

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom Helge J. Pedersen, tlf. 33 33 31 26 og senioranalytiker Jan Størup Nielsen, tlf. 33 33 31 71

Documents