Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Selskabsmeddelelse | 29-04-2015 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Første kvartal var præget af en øget kundeaktivitet og en stærk vækst i indtægterne. De ekstremt lave renter lægger pres på nettorentemarginalerne, men øger også efterspørgslen efter vores produkter og serviceydelser i andre dele af banken. Den større volatilitet øger behovet for vores risikostyringsløsninger blandt erhvervskunder og institutionelle kunder, og interessen for vores opsparings- og investeringsprodukter er fortsat meget stor i hele Europa. Kapital under forvaltning steg til et rekordhøjt niveau på EUR 290 mia. Omkostningerne faldt som ventet, og kreditkvaliteten er fortsat solid.

Kunderne er glade for vores digitale løsninger og bruger dem i stadig stigende grad. I marts var et ud af ti rådgivningsmøder et onlinemøde – næsten en tredobling i forhold til december. Vi investerer løbende i nye digitale services og inddrager i stigende omfang kunderne i at evaluere nye løsninger. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at tilpasse banken mere fundamentalt til kundernes ændrede adfærd ved at forenkle driften og udskifte bankens kernesystemer de kommende år.”

1. kvt. 2015 sammenlignet med 1. kvt. 2014 (1. kvt. 2015 sammenlignet med 4. kvt. 2014):

  • De samlede driftsindtægter steg 9 pct., i lokal valuta en stigning på 11 pct. (stigning på 8 pct.)
  • De samlede omkostninger faldt 4 pct., i lokal valuta et fald på 2 pct. (fald på 4 pct.)
  • Ordinært resultat steg27 pct., i lokal valuta en stigning på 29 pct. (stigning på 22 pct.)
  • Egentlig kernekapitalprocent på 15,6, en stigning fra 14,6 (fald på 10 bp fra 15,7)
  • Omkostningsprocent faldt til 43,6 fra 49,5 (fald på 5,2 procentpoint fra 48,8)
  • Nedskrivningsandel på 14 bp, et fald fra 18 bp (fald på 1 bp fra 15 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 14,3 pct., en stigning fra 11,4 pct. (stigning til 14,3 pct. fra 11,8 pct.)

Hovedtal, fortsættende
aktiviteter [1], EUR mio.
1. kvt.
2015
4. kvt.
2014
Ændr.
%
1. kvt.
2014
Ændr.
%
Lokal
valuta
Nettorenteindtægter 1.288 1.356 -5 1.362 -5 -3
Driftsindtægter i alt 2.714 2.513 8 2.501 9 11
Resultat før nedskrivninger 1.530 1.286 19 1.264 21 23
Nedskrivninger på udlån, netto -122 -129 -5 -158 -23 -21
Ordinært resultat 1.408 1.157 22 1.106 27 29
Resultat pr. aktie (udv.)
(saml. akt.), EUR
0,27 0,22 23 0,21 29 31
Egenkapitalforrentning, pct. 14,3 11,8   11,4    

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvt. 2015: DKK 7,45, NOK 8,73 og SEK 9,38.
[1] Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter salget af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.


Yderligere information:

Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804                           
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 55 47 22 00
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15         
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 61 22 93 92

Gå til IR regnsskabssider


Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents