Kommentar til det svenske finanstilsyns beslutning af 18. maj 2015

Selskabsmeddelelse | 19-05-2015 10:15

Det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, har besluttet at give en advarsel og en bøde på SEK 50 mio. (EUR 5,4 mio.) til den svenske del af Nordea, Nordea Bank AB (publ), for mangler i forhold til kravene i hvidvasklovgivningen.

Finansinspektionen har siden februar 2013 foretaget en gennemgang af, hvordan Nordea i Sverige lever op til kravene i hvidvasklovgivningen, og finder, at banken har haft større mangler på området.

Nordea respekterer Finansinspektionens beslutning og erkender, at der har været mangler i bankens efterlevelse af hvidvasklovgivningen. Siden gennemgangen blev indledt for to år siden, har Nordea ageret målrettet og gennemført en ambitiøs handlingsplan for at sikre et tilfredsstillende niveau for bankens procedurer, risikostyring og kontrol.

- Vi tager denne beslutning meget alvorligt. Vi anerkender, at vi oprindeligt undervurderede kompleksiteten og ressourcebehovet for at leve fuldt op til kravene på området. Vi har imidlertid iværksat væsentlige tiltag siden 2013. Senest understregede vi områdets strategiske betydning ved at gøre Group Compliance Officer-funktionen til en del af Nordeas koncernledelse, Group Executive Management. Vi vil fortsat øge ressourcerne og indsatsen for at sikre, at vi overholder disse meget vigtige krav, siger koncernchef Christian Clausen.

Handlingsplanen, der løbende er blevet implementeret siden 2013 for at styrke efterlevelsen af kravene i hvidvasklovgivningen, omfatter over 500 aktiviteter, bl.a. øget uddannelse af medarbejdere, forbedret risikovurdering og investeringer i bedre systemer til overvågning af transaktioner.

Samtidig har Nordea gennemført omfattende tiltag for at styrke de centrale compliance-funktioner, der understøtter og overvåger det arbejde, der foregår i forretningen for at efterleve kravene i hvidvasklovgivningen.

Yderligere information:
Emma Rheborg, leder af Communications Sverige, +46 (0)733 80 22 63

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents