Nordea fastsætter finansielle mål for 2016-2018

Selskabsmeddelelse | 27-05-2015 08:45

På kapitalmarkedsdagen i London i dag giver Nordea markedet en opdatering på det fortsatte arbejde med at skabe fremtidens relationsbank og de finansielle mål for 2016-2018.

Koncernchef Christian Clausens kommentarer:

- Vi har over de seneste år leveret på vores 2015-plan, opbygget kapital og genetableret et bæredygtigt afkast for at opfylde nye krav fra myndighederne. Vi har nu et stærkt fundament for at skabe vores forretningsmodel for fremtiden – fremtidens relationsbank.

- Omkostnings- og kapitaleffektivitet er fortsat en integreret del af vores forretningsmodel. Det gør det muligt for os at frigøre ressourcer til investeringer i fremtiden og levere et attraktivt og stabilt afkast i den aktuelle situation med lav økonomisk vækst. Vi investerer i vores forenklingsinitiativ og skaber en mere fleksibel, robust og agil platform for Nordea. Det vil gøre os i stand til at tage vores relationsbank ind i fremtiden og integrere en fuldt digital oplevelse i relationerne med vores 11 mio. kunder. Derudover investerer vi i vores risiko- og compliance-funktioner for at styrke vores position som en sikker og betroet partner og i den fortsatte opbygning af stærke kompetencer på vores vækstområder, siger koncernchef Christian Clausen.

De mål, som præsenteres herunder, er besluttet af Nordeas bestyrelse.

De finansielle mål for 2016-2018 er:
- Gennemsnitlig årlig omkostningsstigning (CAGR) på under 1 pct. [1]
- Payout ratio for udbytte på mindst 75 pct.
- Egenkapitalforrentning over gennemsnittet for nordisk sammenligningsgruppe[2]
- Samlet risikoeksponering stort set uændret
- En kapitalpolitik, der angiver, at den egentlige kernekapitalprocent skal indeholde en ekstra buffer på 50-150 bp over lovkravet.

Samlet set forventes dette at indebære en årlig samlet udbyttevækst (CAGR) på over 10 pct.

De finansielle mål for 2016 til 2018 er baseret på de lovgivningsmæssige krav, der er kendt på nuværende tidspunkt.
[1] Ekskl. valutaeffekt og præstationsbaserede lønninger. (Baseret på en omkostningsbase på ca. EUR 4,7 mia. i 2015, hvoraf ca. EUR 100 mio. vedrører en uforudset stigning i præstationsbaserede lønninger og yderligere omkostninger til at imødekomme lovgivningsmæssige krav i 2015).
[2] Vægtet for at afspejle Nordeas nordiske geografiske sammensætning.

På kapitalmarkedsdagen i dag præsenterer Nordea sin strategiske retning, de finansielle initiativer og mål, risikostyring og de tre forretningsområder. Begivenheden bliver holdt i dag onsdag 27. maj 2015 kl. 9.00-12.00 engelsk tid på The Berkeley, Wilton Place, Knightsbridge, London. Begivenheden sendes direkte over nettet, og præsentationerne vil efterfølgende være tilgængelige på www.nordea.com/ir.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 (0) 722350515

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents