Delårsrapport 2. kvartal 2015

Selskabsmeddelelse | 16-07-2015 08:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Efter en exceptionel start på året så vi i 2. kvartal en stabilisering af nettorenteindtægterne og noget lavere kundeaktivitet på kapitalmarkederne, mens den stærke udvikling i opsparings- og investeringsaktiviteterne fortsatte, hvilket afspejler den stærke kundeefterspørgsel efter vores rådgivningsekspertise og produkter. I 1. halvår steg de samlede driftsindtægter 7 pct. i lokal valuta, mens omkostningerne faldt mere end 1 pct. i lokal valuta, og det har resulteret i en forbedring af omkostningsprocenten på mere end 4 procentpoint. Kreditkvaliteten er fortsat solid, og nedskrivninger på udlån ligger et godt stykke under 10-års gennemsnittet. Egenkapitalforrentningen steg 2,1 procentpoint til 13,7 pct., og den egentlige kernekapitalprocent steg til 16,0.

Vores forenklingsprogram og arbejdet med at skabe fremtidens relationsbank forløber planmæssigt, og i de kommende kvartaler lanceres de første produkter på vores nye betalingsplatform. Som led i forenklingen af banken har vi indledt en dialog med myndighederne i de nordiske lande om at forenkle vores juridiske struktur.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2 i delårsrapporten)

1. halvår 2015 i forhold til 1. halvår 2014 (2. kvartal 2015 i forhold til 2. kvartal 2014)[1]:

  • Nettorenteindtægter på EUR 2.597 mio., -5 pct., i lokal valuta -3 pct. (-3 pct. i lokal valuta)
  • Driftsindtægter i alt på EUR 5.242 mio., +6 pct., i lokal valuta +7 pct. (+4 pct. i lokal valuta)
  • Omkostninger i alt[2] på EUR 2.373 mio., -3 pct., i lokal valuta -1 pct. (-1 pct. i lokal valuta)
  • Ordinært resultat[2] på EUR 2.644 mio., +19 pct., i lokal valuta +21 pct. (+12 pct. i lokal valuta)
  • Egentlig kernekapitalprocent på 16,0, en stigning fra 15,2 (stigning på 80 bp fra 15,2)
  • Omkostningsprocent[2] faldt til 45 fra 49 (fald på 2 procentpoint fra 49)
  • Nedskrivninger på udlån, netto på EUR 225 mio., -23 pct., i lokal valuta -22 pct. (-23 pct. i lokal valuta)
  • Nedskrivningsandel på 13 bp, et fald fra 17 bp (fald på 4 bp til 12 bp)
  • Egenkapitalforrentning[2] på 13,7 pct., en stigning fra 11,6 pct. (stigning på 1,2 procentpoint til 13,1 pct.)
  • Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.) på EUR 0,51 mod EUR 0,38 (EUR 0,24 mod EUR 0,17)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. halvår 2015: DKK 7,46, NOK 8,65 og SEK 9,34.
[1] Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter salget af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.
[2] Ekskl. omstruktureringsomkostninger på EUR 190 mio. i 2. kvartal 2014.

Oplysninger til pressen og investorer:
-  Pressemøde: 16. juli kl. 10.30 dansk tid på adressen Smålandsgatan 17, Stockholm. Pressemødet foregår på engelsk og sendes direkte over internettet som webcast på www.nordea.com.
-  International telefonkonference for investorer og analytikere: 16. juli kl. 14.30 dansk tid.
Ring +44(0)20 3427 1904, bekræftelseskode 6812385#, senest ti minutter inden start. Telefonkonferencen sendes direkte over internettet som webcast på www.nordea.com. En indekseret version vil ligeledes være tilgængelig på www.nordea.com. Telefonkonferencen kan desuden genhøres til og med 23. juli på +44(0)20 3427 0598, adgangskode 6812385#.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 55 47 22 00
Maria Lindeberg, seniorpressekonsulent, +45 20 14 36 08

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents