Årsregnskabsmeddelelse 2015

Pressemeddelelse | 27-01-2016 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”2015 var et udfordrende år med usædvanligt lave renter, geopolitiske spændinger og markedsuro. I lyset af disse markedsforhold er det meget tilfredsstillende at præsentere en stigning i indtægterne på 3 pct. i lokal valuta[2]. Vi har samtidig reduceret omkostningerne til EUR 4,7 mia., hvilket er på linje med vores mål, og kreditkvaliteten er blevet forbedret i løbet af året. Som følge heraf steg ordinært resultat med 7 pct.[2] Den egentlige kernekapitalprocent steg 80 bp to 16,5. Bestyrelsen foreslår et udbytte på EUR 0,64 pr. aktie. Til sammenligning var det faktiske udbytte for 2014 EUR 0,62 pr. aktie.

De kommende tre år vil være en overgangsperiode, hvor vi implementerer vores omfattende forandringsdagsorden for at skabe en fuldt ud digital bank. Vi lancerer en række nøgleinitiativer til at styre overgangen på en effektiv måde og har derfor i 4. kvartal foretaget en hensættelse på EUR 263 mio. til dækning af omstruktureringsomkostninger. Sammen med investeringerne i vores nye kernebanksystem vil vi med denne forandringsdagsorden skabe en mere effektiv og enkel struktur og nedbringe den administrative kompleksitet til gavn for vores kunder, medarbejdere og investorer. Samtidig vil vi nå vores ambition om på alle måder at få skabt ”Ét Nordea”.

2015 i forhold til 2014 (4. kvartal 2015 i forhold til 4. kvartal 2014)[1]:

 • Nettorenteindtægter på EUR 5.110 mio., -7 pct., i lokal valuta -4 pct. (-8 pct., -6 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt på EUR 9.964 mio. ekskl. engangsposter[2], +1 pct.[2], i lokal valuta +3 pct.[2] (-2 pct.[2], uændret i lokal valuta[2])
 • Driftsudgifter i alt på EUR 4.694 mio. ekskl. engangsposter[2], -4 pct.[2], i lokal valuta -1 pct.[2] (-2 pct.[2], uændret i lokal valuta[2])
 • Resultat før nedskrivninger på EUR 5.270 mio. ekskl. engangsposter[2], +5 pct.[2], i lokal valuta +7 pct.[2] (‑2 pct.[2], uændret i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån, netto på EUR 479 mio., -10 pct., -8 pct. i lokal valuta (+10 pct., +12 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat på EUR 4.791 mio. ekskl. engangsposter[2], +7 pct.[2], i lokal valuta +9 pct.[2] (-4 pct.[2], i lokal valuta -2 pct.[2])
 • Egentlig kernekapitalprocent på 16,5, en stigning fra 15,7
 • Omkostningsprocent faldt til 47,1[2] fra 49,3[2] (en stigning på 0,2 procentpoint fra 48,9[2])
 • Nedskrivningsandel på 14 bp, et fald fra 15 bp (en stigning på 2 bp til 17 bp)
 • Egenkapitalforrentning på 12,3 pct.[2], en stigning fra 11,5 pct.[2] (et fald på 0,3 procentpoint til 11,5 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.) på EUR 0,91 mod EUR 0,83 (EUR 0,21 mod EUR 0,22)
 • Foreslået udbytte pr. aktie på EUR 0,64 mod et faktisk udbytte pr. aktie på EUR 0,62 for 2014

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 4. kvartal 2015: DKK 7,46, NOK 8,94 og SEK 9,35.
[1] Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter salget af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.
[2] Ekskl. engangsposter (2. kvartal 2014: omstruktureringsomkostninger på EUR 190 mio., 3. kvartal 2014: provenu fra salg af Nets på EUR 378 mio. og værdiforringelse af immaterielle aktiver på EUR 344 mio., 4. kvartal 2015: provenu fra salg af Nordeas kortindløsningsaktiviteter til Nets på EUR 176 mio. før skat og omstruktureringsomkostninger på EUR 263 mio.).

Yderligere information:
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020                         
Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 55 47 22 00
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Claus Christensen, leder af Group Communications,
+45 25 24 89 93

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents