Kommentar til Finanstilsynets inspektion i Nordea Bank Danmark 2015

Pressemeddelelse | 17-06-2016 11:15

I juni 2015 foretog Finanstilsynet en undersøgelse af, om Nordea Bank Danmark A/S overholder gældende regler på hvidvaskområdet. Undersøgelsen har givet anledning til en række påbud, og derudover har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvaskloven.

Konklusionerne i Finanstilsynets redegørelse vedrører tidligere rapporterede mangler på dette område og er et forventet muligt resultat af de undersøgelser, som blev meddelt i regnskabet for 1. kvartal 2016.

- Vi ønsker at understrege, at vi ikke kan acceptere mangler på noget område. Vores kunder og samarbejdspartnere skal kunne forvente, at vi følger reglerne, og compliance er en absolut topprioritet for Nordea. Vi erkender, at vi oprindeligt undervurderede kompleksiteten og den tid, det tager at ændre vores procedurer. Vi er bekendt med manglerne på hvidvaskområdet, og vi har i tæt dialog med myndighederne taget de fornødne skridt i den handlingsplan, vi lancerede sidste forår. Vi arbejder målrettet på at afhjælpe alle potentielle mangler, siger koncernchef Casper von Koskull.

For at afhjælpe de mangler, som det svenske finanstilsyn påpegede sidste forår, og de tilsvarende mangler, som Finanstilsynet nu påpeger, etablerede vi i juni 2015 et Financial Crime Change Programme. Programmet har fokus på at sikre solide standarder og processer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet på tværs af koncernen. Som led i dette samlede vi størstedelen af alle hvidvaskaktiviteter i første forsvarslinje vedrørende kend din kunde, sanktionsscreening og overvågning af transaktioner i en central enhed. I alt 850 fuldtidsmedarbejdere er i dag beskæftiget med disse opgaver, og målet er at være ca. 1.150 ved udgangen af året. Compliance-området ventes at vokse yderligere.
  
  
Yderligere information:

Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, 24 98 48 89

Documents