Delårsrapport 2. kvartal 2016

Selskabsmeddelelse | 20-07-2016 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”På trods af lav vækst og uro på de finansielle markeder holder indtægterne sig på et pænt niveau. Indtægterne fra følgeforretninger er uændrede i forhold til samme periode sidste år. Marginpresset på nettorenteindtægterne er aftagende, og vi tror nu på et vendepunkt med en positiv udvikling fra 2. halvår 2016. Omkostningerne udvikler sig som planlagt, og kreditkvaliteten er uændret stærk.

En vigtig milepæl blev nået i starten af juni, hvor det første produkt i vores kernebanksystem med succes gik live mindre end seks måneder efter installeringen af modelbanken. Selvom der stadig er mange udfordringer, kan vi nu rapportere fremskridt i vores forenklingsprogram og compliance-procedurer, og vi styrker fortsat vores indsats til forebyggelse af hvidvask. Omstillingen af banken handler om at blive den bank, vores kunder ønsker.”

2. kvartal 2016 i forhold til 1. kvartal 2016 (2. kvartal 2016 i forhold til 2. kvartal 2015)[1]

 • Nettorenteindtægter på EUR 1.172 mio., 0 pct. (-8 pct., -5 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt[1] 5 pct. (-5 pct., -3 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt 2 pct. (2 pct., 3 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger[1] på EUR 1.350 mio., 21 pct. (1 pct., 3 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån på EUR 127 mio., 14 pct. (23 pct., 31 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat[1] 7 pct. (-13 pct., -12 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent på 16,8, en stigning fra 16,7 (en stigning på 80 bp fra 16,0)  
 • Omkostningsprocent[1] på 50, et fald fra 51 (en stigning på 3 procentpoint fra 47)
 • Nedskrivningsandel på 15 bp, en stigning fra 13 bp (en stigning på 3 bp fra 12 bp)
 • Egenkapitalforrentning[1] på 11,4 pct., en stigning fra 10,3 pct. (et fald på 1,7 procentpoint fra 13,1 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,25 mod EUR 0,19 (EUR 0,25 mod EUR 0,24)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2016: DKK 7,4500, NOK 9,4241 og SEK 9,3019.
[1] Ekskl. engangsposter (2. kvartal 2016: gevinst i forbindelse med Visa Inc.’s køb af Visa Europe beløb sig til EUR 151 mio. efter skat).
 

Yderligere information:   
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020 Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 55 47 22 00
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15           Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark,+45 24 98 48 89

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse/rapport er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980), den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528) og/eller forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug.

Documents