Nordea stopper med at angive kreditkvalitet i kreditanalyser ved brug af en skala

Pressemeddelelse | 26-08-2016 16:30

Den europæiske tilsynsmyndighed European Securities and Markets Authority (ESMA) har kraftigt indikeret, at brugen af en skala til at angive kreditkvalitet er forbeholdt registrerede kreditvurderingsbureauer. Nordea har derfor besluttet at stoppe med at bruge en skala til at angive kreditkvalitet i sine investeringsanalyser.

Kreditanalyse i Norden har over flere årtier udviklet sig til at være et vigtigt værktøj, der gør det muligt for ikke-ratede selskaber, ofte såkaldte non-investment grade, at få adgang til finansiering via kapitalmarkederne. Det er vores opfattelse, at vores praksis med at angive kreditkvalitet ved brug af en etableret skala har givet investorerne et værdifuldt redskab til at sammenligne udstedte obligationer og vurdere den passende risikopræmie på udstedelserne.

I kølvandet på finanskrisen blev regelsættet Credit Rating Agency Regulation (”CRAR”) udarbejdet med det formål at regulere hidtil uregulerede kreditvurderingsbureauer og deres aktiviteter. Intentionen var ikke at påføre andre allerede regulerede aktiviteter endnu et regelsæt. Helt konkret mener vi, at der er en udtrykkelig fritagelse af investeringsanalyser i artikel 3, stk. 2 i CRAR III.

Ligesom flere andre store nordiske banker har Nordea derfor i god tro fortsat med at bruge en skala til at angive kreditkvalitet i investeringsanalyser, efter at CRAR III trådte i kraft. Det skete ud fra en forståelse af, at vores analyser var reguleret som investeringsanalyser i henhold til MiFID og Markedsmisbrugsforordningen (MAR) og fritaget for CRAR III. Nu er der imidlertid stærke indikationer på, at ESMA’s fortolkning er, at selve brugen af en skala til at angive kreditkvalitet som led i investeringsanalyser skal opfattes som ratingaktivitet omfattet af CRAR på trods af fritagelsen i henhold til artikel 3, stk. 2.

Vi fortolker det juridiske grundlag for investeringsanalyseaktiviteter anderledes. Vi mener, at lovgiverne medtog fritagelsen i CRAR for at sikre, at investeringsanalyser fortsat kunne understøtte et velfungerende marked, i tiltro til at investeringsanalyser allerede er dækket af MiFID og MAR. Nordea ønsker imidlertid ikke at påtage sig denne reguleringsrisiko, og derfor fortsætter vi vores markedsledende nordiske kreditanalyseaktiviteter, men uden brug af en specifik ratingskala.

Yderligere information:
Martin A. Persson, Co-Head of Markets Equities, +46 10 1565877
Søren Hansen Reumert, leder af Communications Danmark, 33 33 20 20

Documents