Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Selskabsmeddelelse | 26-10-2016 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”Tredje kvartal var præget af stabilitet med lav volatilitet på de finansielle markeder, men også fortsat lav vækst. Nettorenteindtægterne faldt 4 pct. i lokal valuta i forhold til 3. kvartal 2015, men steg 1 pct. i forhold til kvartalet før, og det er fortsat vores vurdering, at de laveste niveauer nu er bag os. Nettotilgangen til vores kapital under forvaltning var rekordhøj på EUR 9,6 mia., og Nordeas førende position inden for virksomhedsrådgivning blev cementeret. Målt på transaktionsværdi indtager vi en andenplads i Europa som global coordinator ved børsnoteringer. De samlede indtægter steg 10 pct. i forhold til 3. kvartal 2015, og omkostningsprocenten blev forbedret med 1,0 procentpoint til 48,1. Vores kreditkvalitet er fortsat solid med nedskrivninger på udlån på niveau med det 10-årige gennemsnit. Trods en stigning i den egentlige kernekapitalprocent på 160 bp til 17,9 er egenkapitalforrentningen steget 1,2 procentpoint til 11,6 pct. i forhold til 3. kvartal 2015.

Vi har nu været i gang med omstillingen af vores forretning og arbejdet med at styrke vores kultur i et år. Vi forenkler vores juridiske struktur, udskifter vores kernebanksystem og investerer i vores compliance-funktioner. Samtidig ansætter vi førende eksperter, hvoraf mange har en international baggrund, i strategiske nøglepositioner. Det overordnede mål er fortsat at blive den bank, vores kunder ønsker, vi skal være.”

3. kvartal 2016 i forhold til 3. kvartal 2015 (3. kvartal i forhold til 2. kvartal[1])

 •  Nettorenteindtægter EUR 1.178 mio., -4 pct., -4 pct. i lokal valuta (+1 pct., +1 pct. i lokal valuta)
 •  Samlede driftsindtægter[1] EUR 2.466 mio., +9 pct., +10 pct. i lokal valuta (+3 pct., +3 pct. i lokal valuta)
 •  Samlede omkostninger EUR 1.183 mio., +7 pct., +8 pct. i lokal valuta (-2 pct., -1 pct. i lokal valuta)
 •  Resultat før nedskrivninger[1] EUR 1.283 mio., +12 pct., +12 pct. i lokal valuta (-5 pct., -5 pct. i lokal valuta)
 •  Nedskrivninger på udlån EUR 135 mio., +21 pct., +23 pct. i lokal valuta (+6 pct., +5 pct. i lokal valuta)
 •  Ordinært resultat[1] EUR 1.148 mio., +11 pct., +11 pct. i lokal valuta (+7 pct., +7 pct. i lokal valuta)
 •  Egentlig kernekapitalprocent 17,9, en stigning fra 16,3 (en stigning på 110 bp fra 16,8)
 •  Omkostningsprocent[1] på 48, et fald fra 49 (et fald på 2 procentpoint fra 50)
 •  Nedskrivningsandel på 16 bp, en stigning fra 13 bp (en stigning på 1 bp fra 15 bp)
 •  Egenkapitalforrentning[1] på 11,6 pct., en stigning fra 10,4 pct. (en stigning på 20 bp fra 11,4 pct.)
 •  Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,22 mod EUR 0,19 (EUR 0,22 mod EUR 0,25)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2016: DKK 7,4474, NOK 9,3801 og SEK 9,3713.
[1] Ekskl. engangsposter (2. kvartal 2016: gevinst i forbindelse med Visa Inc.’s køb af Visa Europe beløb sig til EUR 151 mio. efter skat). 

Yderligere information:  
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020 Torsten Hagen Jørgensen, vicekoncernchef og Group COO, +45 55 47 22 00
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15 Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark,+45 24 98 48 89 

Seneste kvartalsresultat
   
 
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse/rapport er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980), den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528) og/eller forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug.

Documents