Større investeringer og privatforbrug vil løfte dansk økonomi næste år

Pressemeddelelse | 08-12-2016 09:00

Trods stor politisk usikkerhed om udviklingen i både USA og Europa er der udsigt til bedre tider for dansk økonomi. I en ny økonomisk prognose venter Nordea, at væksten herhjemme løftes fra 1,0 procent i år til 1,5 procent næste år.

Et stigende privatforbrug og et arbejdsmarked i god form vil sikre, at der kommer mere fart på dansk økonomi næste år. Til gengæld har eksporten fortsat svært ved at komme op i tempo. Det vurderer Nordea i prognosen Economic Outlook. 

- Danskernes købekraft udvikler sig fornuftigt, og der er udsigt til stigende beskæftigelse. I takt med at der bliver mere udbredt mangel på arbejdskraft vil det også føre til en højere investeringsaktivitet over de kommende år. Netop større investeringer er noget, som dansk økonomi i den grad har manglet i mange år, siger Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen.

Stor politisk usikkerhed
Han peger dog også på en stigende politisk usikkerhed i kølvandet på Brexit, valget af Donald Trump som amerikansk præsident og flere vigtige valg i Europa næste år. Helge J. Pedersen mener, at der er grund til at være bekymret for udviklingen i den internationale handelspolitik, selv om Donald Trumps økonomiske politik indtil videre ser ud til at blive mere pragmatisk end dogmatisk.

- Der bygges barrierer op mod den frie handel, og vi nyder ikke længere så stor gavn af globaliseringen som tidligere. Det påvirker udsigterne for eksporterhvervene, siger Helge J. Pedersen.

Boligpriserne vil fortsat stige
Selvom olieprisen er steget, er inflationen i Europa fortsat usædvanlig lav. Derfor vil pengepolitikken fortsat være enormt lempelig, og Nordea venter ikke, at ECB vil sætte renten op før 2019.

Til gengæld er de lange renter steget på forventningen om højere inflation i USA som følge af ’Trumponomics’ og en stramning af pengepolitikken i USA. Det har også fået de lange renter til at stige i Danmark.

- Det får dog ikke den helt store betydning på det danske boligmarked, hvor vi forventer, at priserne også vil stige over de kommende år. Stigningstakten vil dog aftage som følge af moderat stigende renter og strammere krav til kreditvurderingen af boliglån i danske vækstområder, siger Helge J. Pedersen.

Læs rapporten på ndea.mk/EO1701DLdk.

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom Helge J. Pedersen 33 33 31 26 / 22 69 79 12 
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen 33 33 31 71

Documents