Årsregnskabsmeddelelse 2016

Selskabsmeddelelse | 26-01-2017 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”2016 var formentlig det mest begivenhedsrige år i Nordeas historie. Oven i samfundsøkonomiske og regulatoriske udfordringer for sektoren håndterede Nordea stor mediebevågenhed og gik i gang med et omfattende omstillingsprogram. Som led i programmet har vi bl.a. ændret bankens juridiske struktur, og vi er stolte af, at vi i 2016 lancerede det første produkt i vores nye kernebanksystem. På trods af en udfordrende situation på indtægtssiden i 2016 forbedrede vi vores nettorentemarginal hen over året, tilgangen til vores kapital under forvaltning var rekordhøj, og vores stærke position inden for virksomhedsrådgivning blev cementeret. Omkostningsudviklingen og kreditkvaliteten er i tråd med tidligere udmeldte forventninger. Den egentlige kernekapitalprocent steg 190 bp i 2016 til 18,4, og egenkapitalforrentningen var 11,5 pct.1,2 Bestyrelsen foreslår et udbytte på EUR 0,65 pr. aktie.

2017 ventes også at blive et begivenhedsrigt år, og vi er godt forberedt til at håndtere udfordringerne. Vores strategiske retning er klar. Takket være vores stærke balance og robuste forretningsmodel kan vi investere yderligere i vores platform som led i omstillingen af banken. Vi vil fortsat have fokus på at skabe en fuldt digital platform, forbedre kundetilfredsheden og omstille organisationen til at være den bedste inden for compliance med en stærk etik og en værdibaseret kultur, der gør, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for samfundet og skabe værdi for både kunder og aktionærer.” 

2016 i forhold til 2015[1,2] (4. kvartal 2016 i forhold til 4. kvartal 2015[1,2])

 •  Nettorenteindtægter EUR 4.727 mio., -5 pct., i lokal valuta -3 pct. (0 pct., i lokal valuta 0 pct.)
 •  Samlede driftsindtægter[1] EUR 9.754 mio., -2 pct., i lokal valuta -1 pct. (+5 pct., i lokal valuta +5 pct.)
 •  Samlede omkostninger[2] EUR 4.886 mio., +4 pct., i lokal valuta +5 pct. (+9 pct., i lokal valuta +10 pct.)
 •  Resultat før nedskrivninger EUR 5.127 mio., -1 pct., i lokal valuta 0 pct. (+18 pct., i lokal valuta +17 pct.)
 •  Nedskrivninger på udlån, netto EUR 502 mio., +5 pct., i lokal valuta +9 pct. (-9 pct., i lokal valuta ‑6 pct.)
 •  Ordinært resultat[1,2] EUR 4.366 mio., -9 pct., i lokal valuta -8 pct. (+2 pct., i lokal valuta +2 pct.)
 •  Egentlig kernekapitalprocent 18,4, en stigning fra 16,5 (en stigning på 190 bp fra 16,5)
 •  Omkostningsprocent[1,2] på 50, en stigning fra 47 (en stigning på 2 procentpoint fra 49)
 •  Nedskrivningsandel[2] på 15 bp, en stigning fra 14 bp (et fald på 1 bp fra 17 bp)
 •  Egenkapitalforrentning[1,2] på 11,5 pct., et fald fra 12,3 pct. (en stigning på 140 bp fra 11,5 pct.)
 •  Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,93 mod EUR 0,91 (EUR 0,27 mod EUR 0,21)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 4. kvartal 2016: DKK 7,4453, NOK 9,2943 og SEK 9,4675.
[1] Ekskl. engangsposter (4. kvartal 2015: provenu fra salg af Nordeas kortindløsningsaktiviteter til Nets på EUR 176 mio. før skat, 2. kvartal 2016: gevinst i forbindelse med Visa Inc.’s overtagelse af Visa Europe på EUR 151 mio. efter skat. 4. kvartal 2016: yderligere gevinst relateret til Visa på EUR 22 mio. før skat).
[2] Ekskl. engangsposter (4. kvartal 2015: omstruktureringsomkostninger på EUR 263 mio. før skat, 4. kvartal 2016: engangsgevinst (reduktion i personaleudgifter) som følge af ændring i pensionsaftale i Norge på EUR 86 mio. før skat.)

Yderligere information:
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020
Torsten Hagen Jørgensen, vicekoncernchef og Group COO, +45 55 47 22 00
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Søren Hansen Reumert, kommunikationschef, Danmark, +45 70 80 11 62

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 26. januar 2017 kl. 07.00 (dansk tid). 

Documents