Nordea offentliggør årsrapport og bæredygtighedsrapport

Pressemeddelelse | 15-02-2017 11:00

I dag offentliggør Nordea sin årsrapport og bæredygtighedsrapport på nordea.com.

Årsrapporten beskriver aktiviteterne i 2016, der var et begivenhedsrigt år for Nordea. Ud over makroøkonomiske og lovgivningsmæssige udfordringer for sektoren fik Nordea betydelig opmærksomhed i medierne og iværksatte omfattende forandringer. To af årets vigtige milepæle var den nye juridiske struktur og lanceringen af den første tjeneste i det nye kernebanksystem.

Trods den udfordrende markedssituation med fortsat exceptionelt lave renter er det glædeligt, at rentemarginalen blev forbedret. Tilgangen af kapital under forvaltning var rekordhøj, og Euromoney tildelte Nordea prisen som den bedste inden for private banking i Norden. Vi cementerede yderligere vores førende position i Norden som rådgiver for virksomheder. Samlet set faldt resultatet 1 pct. for helåret. 

I løbet af året blev aktiviteterne i det tidligere Retail Banking tilpasset, og to nye kundeorganisationer blev etableret: Personal Banking, som betjener privatkunder, og Commercial and Business Banking, som betjener små og mellemstore virksomheder. Tilpasningen sikrer et stærkt fokus på at forbedre kundernes oplevelse af Nordea og giver os bedre forudsætninger for hele tiden at tilpasse løsningerne til begge kundegrupper.

Udviklingen i omkostningerne og kreditkvaliteten var i tråd med vores forventninger. Den egentlige kernekapitalprocent blev forbedret med 190 bp i 2016 til 18,4, og egenkapitalforrentningen var 11,5 pct. Nordeas bestyrelse foreslår et udbytte pr. aktie på EUR 0,65.

Vi forventer, at også 2017 bliver et begivenhedsrigt år, og vi er klar til at møde udfordringerne. Vores strategiske fokus er klart. Med vores stærke balance og robuste forretningsmodel kan vi fortsat investere i vores platform og dermed fundamentalt ændre banken. Vi har fortsat fokus på at skabe en fuldt digital platform, forbedre kundetilfredsheden og forandre organisationen. Det skal sikre, at vi bliver bedst på compliance-området, med en stærk etik- og værdikultur, og lever op til vores samfundsmæssige forpligtelser og skaber værdi for kunder og aktionærer.

I 2016 iværksatte banken en stor forandringsproces. For at sikre en bæredygtig forretningsmodel skal miljømæssige, etiske og sociale aspekter integreres i alle dele af banken. Vi har i løbet af året etableret en komite for etik og værdier med koncernchefen som formand samt udpeget en ny chef for bæredygtighed. Vi har også haft dialogmøder med en lang række interessenter. På baggrund af disse møder har vi identificeret ni bæredygtighedsmål, som vi vil arbejde med i 2017. Du kan læse om målene i bæredygtighedsrapporten for 2016.

Årsrapporten og bæredygtighedsrapporten kan downloades fra nordea.com. Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2016 vil også kunne downloades fra nordea.com/ir. Bæredygtighedsrapporten og Capital and Risk Management Report findes kun på engelsk.

Yderligere information:
Stine Wind, pressechef, Danmark, +45 40 45 10 72
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

Documents