Delårsrapport 2. kvartal 2017

Selskabsmeddelelse | 20-07-2017 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”I 2. kvartal var væksten ligeligt fordelt på vores fire nordiske hjemmemarkeder. De overordnede økonomiske forhold er fortsat meget solide, selvom den geopolitiske situation stadig bliver mere ustabil.

Efter en periode med forbedrede marginaler har vi på det seneste set en stabilisering af udviklingen, og denne trend ventes at fortsætte. Aktiviteten inden for virksomhedsrådgivning ligger fortsat på et højt niveau, og tilgangen af kapital under forvaltning er steget. Kundernes aktivitet på kapitalmarkederne var lavere i kvartalet som følge af lav volatilitet. Aktivitetsniveauet i vores arbejde med forenkling og transformation af banken lå på et meget højt niveau i kvartalet, og det har påvirket udviklingen i omkostningerne. Kreditkvaliteten er solid, og vi forventer nedskrivninger på udlån under det langsigtede gennemsnit i de kommende kvartaler. Vi fortsætter med at opbygge og styrke vores kapital, og den egentlige kernekapitalprocent nåede et rekordhøjt niveau på 19,2.

Da der er fremkommet nye initiativer i Skandinavien om at undersøge muligheden for at tilslutte sig bankunionen, ønsker vi at analysere denne information, inden vi i september træffer en endelig beslutning om placering af hovedsædet. Transformationsprogrammet forløber planmæssigt, en vigtig milepæl er nået i arbejdet med kernebanksystemet, og ca. 28.000 medarbejdere i Nordea har deltaget i implementeringen af vores nye virksomhedskultur.”

2. kvartal 2017 i forhold til 2. kvartal 2016 (2. kvartal 2017 i forhold til 1. kvartal 2017)

 • Nettorenteindtægter EUR 1.175 mio., 0 pct.; +1 pct. i lokal valuta (-2 pct., 0 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt[1] EUR 2.407 mio., 0 pct.; +1 pct. i lokal valuta (-2 pct., -1 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt EUR 1.291 mio., +7 pct.; +8 pct. i lokal valuta (+4 pct., +5 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger EUR 1.116 mio., -7 pct.; -7 pct. i lokal valuta (-8 pct., -7 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån, netto EUR 106 mio., -17 pct.; -15 pct. i lokal valuta (-6 pct., -4 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat[1] EUR 1.010 mio., -6 pct.; -6 pct. i lokal valuta (-8 pct., -8 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent 19,2, en stigning fra 16,8 (en stigning på 40 bp fra 18,8)
 • Omkostningsprocent[1] 54, en stigning fra 50 (en stigning på 3 procentpoint fra 51)
 • Nedskrivningsandel på 13 bp, et fald fra 15 bp (et fald på 1 bp fra 14 bp)
 • Egenkapitalforrentning[1] 9,5 pct., et fald fra 11,4 pct. (et fald på 0,8 procentpoint fra 10,3 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) EUR 0,18 mod EUR 0,25 (EUR 0,18 mod EUR 0,21) 

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2017: DKK 7,4368, NOK 9,1771 og SEK 9,5961.
[1] Ekskl. engangsposter (2. kvartal 2016: gevinst relateret til Visa Inc.’s overtagelse af Visa Europe på EUR 151 mio. efter skat.

Yderligere information:
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 10 20
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, vicekoncernchef og Group COO, +45 55 47 22 00
Stine Wind, pressechef, Danmark, +45 40 45 10 72

Seneste kvartalsresultat 

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 20. juli 2017 kl. 07.00 (dansk tid).

Documents