Udvidet kundeejerskab af Nordea Liv & Pension i Danmark

Pressemeddelelse | 21-12-2017 08:00

Foreningen Norliv køber 45 pct. af aktiekapitalen i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S under forudsætning af de relevante myndigheders godkendelse, der forventes at foreligge i 1. kvartal 2018. Købet øger Norlivs ejerandel i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S til 70 pct.

Foreningen Norliv, der repræsenterer kunderne i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, køber ejerandelen på 45 pct. af Nordea Life Holding AB. Norliv købte for et år siden en ejerandel på 25 pct.

- Norlivs tilbud er det naturlige næste skridt efter købet af en minoritetsandel sidste år og med traditionen for kundeejerskab på det danske pensionsmarked. Medejerskabet har været meget vellykket og har banet vej for, at Norliv overtager majoritetsandelen, siger Gustaf Unger, adm. direktør for Nordea Life Holding AB.

Prisen for ejerandelen på 45 pct. er EUR 472 mio. I forbindelse med transaktionen er det aftalt, at Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S køber den resterende andel på 30 pct. af Nordea Life Holding AB i løbet af de kommende år.

Som følge af transaktionen og det nye ejerskab vil Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S skifte navn i løbet af 2018.

Nordea og Nordea Liv & Pension, livforsikringsselskab A/S fortsætter samarbejdet og partnerskabet. For eksempel vil en distributionsaftale sikre, at Nordea kan tilbyde sine kunder produkter fra Nordea Liv & Pension.

Transaktionen i Danmark påvirker ikke Nordea Life & Pensions-selskaberne i Sverige, Finland og Norge.

Transaktionen genererer en kapitalgevinst på EUR 172 mio. efter skat. Restbeholdningen i det associerede selskab (30 pct.) genmåles til dagsværdi og forventes at føre til en yderligere kapitalgevinst på EUR 115 mio. efter skat for Nordea koncernen. Solvensgraden for NLP Group vil stige med ca. 10 procentpoint.

Gennemførelsen af transaktionen er betinget af Finanstilsynets og konkurrencemyndighedernes godkendelse og forventes at finde sted i løbet af 1. kvartal 2018.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15 
Tenna Schoer, pressekonsulent, Danmark, 23 20 11 17 

Documents